Od Zahradní slavnosti po Odcházení: Cirkus Havel

Praha - Návratem k uměleckým kořenům dramatika Václava Havla má být dokument České televize Cirkus Havel, který zachycuje inscenaci brněnského divadla Husa na provázku. V dlouho připravovaném společensko-divadelním projektu autoři Vladimír Morávek a Petr Oslzlý použili texty z celé Havlovy tvorby a jeho podtitul zní My všichni jsme Láďa. Dokumentární film Břetislava Rychlíka, zachycující projekt včetně jeho příprav, nabídne dnes od 20:00 ČT2 (repríza 31. 10.).

„Čím vážnější věci člověk dělá, tím větší by měl mít nadhled a schopnost vnímat groteskní dimenze vlastního konání s vědomím, že všechno je beztak absurdní“ - s těmito slovy vstupuje Václav Havel v dokumentu na divadelní prkna.

Autoři Vladimír Morávek a Petr Oslzlý chystali Cirkus téměř dva roky; poslední půlrok i za asistence Havla. Použili i části z Dopisů Olze a z rozhovorů s Karlem Hvížďalou Prosím stručně. Název Cirkus Havel je Havlův nápad, autoři zvažovali titul Kabaret Havel. Husa na provázku připravila k premiéře i publikaci Cirkus Havel.

Video Cirkus Havel na ČT
video

Cirkus Havel na ČT

„Dál trvat na tom, že výhodnost není důležitější než odpuštění, vždy se znovu a znovu obětovat, říkat pravdu, nechtít se tyčit nad Prahou, myslet na někoho jiného…“ - to jsou podle Vladimíra Morávka myšlenky, které se Havel snaží i v dokumentu předat dalším generacím.

„Je to pásmo složené z rozmanitých mých textů, ale celek jsem vnímal spíš jako svědectví o našich novodobých dějinách. Jako by ty texty i to, co vypovídají o době svého vzniku, vhodil Vladimír Morávek do hmoždíře, rozdrtil a vysypal na nás. A ono nám to možná řekne o nás samých víc, než jsme tušili.“ (V. Havel)

Film o tomto projektu otvírá velké téma prolínání kultury a dějin, moci a outsiderovství, divadla a života, snu a reality. Pozoruhodnou pasáží je například setkání divadelníků s Václavem Havlem při posezení okolo velkého stolu a rozhovor, který ve spřízněné atmosféře Husy na provázku vede a moderuje novinářka Renata Kalenská - exprezident zde připomíná, že v současné době je možné nahlas vznášet – někdy až velmi – kontroverzní názory a vést polemiku, která se neskrývá.