Na Slabikář návštěvníků památek se lze dívat rukama

Praha – Doslova si ohmatat románský a gotický sloh mohou návštěvníci nové stálé expozice v Muzeu hlavního města prahy. Slabikář návštěvníků památek, který chce přiblížit svět architektonických a uměleckých slohů, je totiž hmatovou expozicí. Určena není jen pro nevidomé a slabozraké, ale i pro běžné návštěvníky. Jiný způsob vnímání než zrakem jim může otevřít nový pohled na exponáty.

Ve „slabikáři“ najdou návštěvníci deset modelů a dvě ukázky typických materiálů. U exponátů nechybí popisky v Braillově písmu a komentář zvukového průvodce. Vystaveny jsou modely půdorysů, celých staveb i detailů, které seznamují s typickými sakrálními a profánními stavbami románského a gotického období, jež dosud existují nebo v minulosti existovaly.

„Dnes již nemůže být pochyb o tom, že výstavy a expozice přístupné nevidomým i jinak postiženým osobám a atraktivní i pro ostatní občany by neměly být ničím výjimečným, a je naopak třeba, aby se staly běžnou a přirozenou součástí našeho kulturního života. Právě tento trend, sbližovat nepostižené a postižené občany, sledují pracovníci Muzea hlavního města Prahy a těší se na všechny návštěvníky, jimž chtějí umožnit bližší a intenzivnější kontakt se sbírkovými předměty a historií vůbec,“ píše k hmatové výstavě muzeum. 

Slabikář návštěvníků památek není prvním takovým projektem, loni proběhla v muzeu s velkým ohlasem hmatová výstava o pravěké keramice Začalo to hrudkou hlíny, která následovala po výstavě Šaty dělaj`pračlověka. Muzeum v rámci projektu Díváme se rukama plánuje další hmatové výstavy zaměřené na archeologii a také na historická a uměleckohistorická témata.

2Hmatová expozice je otevřena od konce října také v jednom z výstavních prostor Národní galerie. Pod názvem Doteky baroka představuje ve Schwarzenberském paláci vývoj sochařství 17. a 18. století ve zkratce na čtrnácti exponátech. Hmatová expozice doplňuje stálou expozici Baroko v Čechách.