Planeta Země se vešla do Národního muzea

Praha - V prostorách Národního muzea se koná unikátní populárně-naučná výstava „Příběh planety Země“. Návštěvníkům nabízí informace nejen o naší planetě, jejím vzniku, ale i o organismech, které zde žijí, nebo i o celé sluneční soustavě. Čekají na ně také úlomky meteoritů, vyvřelin či vzácné nerosty. Již při vstupu do muzea je jako malá ochutnávka umístěn meteorit Muonionalusta, nalezený ve Švédsku, který je dosud největším vystaveným v České republice. Výstava je určená opravdu pro celou rodinu; děti se dozvědí mnoho nenáročně podaných nových informací a dospělí návštěvníci si své vědomosti ucelí. Přitom ani jedni nebudou litovat, že se do Národního muzea vydali.

Samotná výstava je rozdělena do tří částí. V prvním sálu se představuje vesmír, vesmírná tělesa, planety naší sluneční soustavy, ale i vulkanická činnost. Druhá část se zaměřuje na geologický vývoj světa, pohyb tektonických desek a vznik rostlinných organismů, zatímco třetí mapuje vývoj života dinosaurů a vznik prvních savců a předchůdců člověka.

Na své si přijdou všichni, nechybí odlitek kostry předchůdce člověka

Výstava není primárně určena pro dospělé, či dětské návštěvníky – na své si tu přijdou všichni. Informační panely, kterých je na výstavě vskutku požehnaně, jsou psány nenáročnou formou a jsou doplňovány četnými ilustracemi, nákresy a grafy. Příkladem je například velká tabule mapující všechny planety naší sluneční soustavy, která přináší informace o jejich vzdálenosti od Slunce, objemu, průměru, povrchu či složení atmosféry. Podobně je zpracován i vývoj Země a života, kdy jsou jednotlivé etapy vzniku a pohybu kontinentů a příslušné formy živočišného i rostlinného života seřazeny v přehledném nákresu.

Podstatnou složkou jsou exponáty hornin, spadajících do příslušného období. I když návštěvník má možnost si prohlédnout podobné nerosty ve stálé expozici muzea, zde vystavené kousky jsou jedinečné. Jsou mezi nimi úlomky několika meteoritů či zachovalé otisky trilobitů a přesliček. Nechybí ani odlitek kostry předchůdce člověka – Australopitheca.

Ovšem těmi nejatraktivnějšími exponáty, které už tak hodnotnou výstavu činí ještě zajímavější a populárnější pro všechny věkové skupiny, je několik velkých modelů, zpracovaných do těch nejmenších detailů. Návštěvníci si tak mohou udělat jasnou představu o tom, jak vypadal například karbonský prales plný přesliček, koněpruský korálový útes z doby přibližně před 400 miliony let, jehož zbytek se zachoval na Berounsku, či kostra dinosaura rodu Amargasaurus.

Tvůrci výstavy si vůbec s motivem velkých modelů dali záležet, a tak návštěvník již do prostor, kde se expozice koná, vchází skrz velký dutý model naší planety, aby vzápětí hned stanul před dalším – soptícím vulkánem, na kterém jsou i vystaveny zkamenělé vyvřeliny.

Zajímavostí  je ekologický koutek či možnost sestavit si vlastní galaxii

Někoho může zarážet „ekologický koutek“, který je věnován otázce devastace přírody člověkem, plýtvání zdroji, recyklaci a dalším otázkám, o kterých se dnes vedou četné debaty. Na jednu stranu je otázka budoucnosti planety součástí celého příběhu, na druhou se však tato nepřímá agitace může jevit jako poplatná době.

Děti ocení jistě i četné interaktivní obrazovky, na kterých si mohou sestavit vlastní galaxii, změřit škodlivé látky v ovzduší či se formou her dozvědět ještě něco víc o historii Země. Uvnitř modelu vulkánu se mohou zúčastnit simulace zemětřesení či si na seismografu změřit nadupané otřesy.

Příběh planety Země
Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1
Základní vstupné 150 Kč
Výstava trvá od 30. 9. 2009 do 6. 7. 2010

Zkamenělina plavuně
Zkamenělina plavuně
Více fotek
  • Zkamenělina plavuně autor: Valérie Vitoušová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1217/121689.jpg
  • Pozůstatky silurského mořského dna autor: Valérie Vitoušová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1217/121688.jpg
  • Model žraloka a vitrína s horninami autor: Valérie Vitoušová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1217/121687.jpg
  • Model archeologického naleziště s kostrou dinosaura autor: Valérie Vitoušová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1217/121686.jpg
  • Amoniti autor: Valérie Vitoušová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1217/121685.jpg
  • Aragonit autor: Valérie Vitoušová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1217/121663.jpg
  • Model vulkánu autor: Valérie Vitoušová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1217/121661.jpg
  • Model koněpruského mořského dna autor: Valérie Vitoušová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1217/121664.jpg