Cena Antonína Dvořáka – přidejte svůj tip

Praha - Akademie klasické hudby, o.p.s. ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy vyhlašuje druhý ročník Ceny Antonína Dvořáka za mimořádný přínos české klasické hudbě, která bude udělena dne 19. 8. 2010 v rezidenci pražského primátora. V roce 2009 byla tato cena udělena panu Josefu Sukovi, vynikajícímu českému houslistovi a nositeli odkazu Antonína Dvořáka. Pro příští rok může potenciální laureáty této ceny na základě znalostí navrhovat česká i mezinárodní veřejnost od 2. 11. 2009 do 31. 5. 2010. Více na internetových stránkách Akademie klasické hudby.

Ideou ceny je ocenit osobnost, která se zasloužila o významný přínos české klasické hudbě buď svým celoživotním dílem či mimořádným počinem v oblasti propagace a popularizace české klasické hudby jak doma, tak v zahraničí.

Dvořákova Praha 2009

V termínu od 21. 8. – 4. 9. 2009 proběhl v Praze 2. ročník mezinárodního festivalu klasické hudby Dvořákova Praha. Festival nabídl 17 koncertů a několik společenských akcí. Kromě všech koncertů odehrávajících se ve Dvořákově síni Rudolfina byl realizován jeden koncert komorní řady ve spolupráci se Senátem ČR ve Valdštejnském paláci a  jeden koncert byl proveden v sále ČNB. Letos byla premiérově udělena Cena Antonína Dvořáka umělci, který se významným způsobem zasloužil o přínos a propagaci české hudby doma i v zahraničí. Prvním držitelem ceny byl mistr Josef Suk.

Josef Suk
Josef Suk