Husův sbor ve Vršovicích - od Jiráska k neonu

Praha - Dějiny ovlivňují nejen dějiny států nebo národů, ale i historie mnohem menší - lidí, a dokonce i staveb. Jednou takovou je husitských kostel v Praze-Vršovicích, v němž fungovalo kdysi věhlasné Divadlo Aloise Jiráska. Komunistický režim jej před čtyřiceti lety vymazal z kulturní mapy, na kterou se teď pokouší vrátit. Ale nejde to snadno - nechybí sice nadšení, ovšem peníze ano.

O věhlasu divadla svědčí příběh z 60. let, kdy Jiráskovo divadlo uvádělo Hrátky s čertem a ve stejný čas Drdovu hru zařadilo do programu i Vinohradské divadlo s Vlastimilem Brodským v hlavní roli. „Podle svědectví pamětníků tehdy vedení Vinohradského divadla požádalo vršovické, aby inscenaci stáhlo ze svého reperotáru, protože víc diváků chodilo do Vršovic než na Vinohrady,“ říká David Frýdl, farář Husova sboru Vršovice, pod který kostel, tedy i bývalé divadlo patří.

Jiráskův patronát divadlo neuchránil

Parcelu, na níž dříve stával zájezdní hostinec Na Kovárně, odkoupil Husův sbor od města na konci 20. let. Stavbu kostela zadal architektu Karlu Truksovi. V roce 1930 se tak na Vršovickém náměstí objevila ojedinělá stavba. Multifunkční budova, která kromě bohoslužebné síně měla i další využití - urnové pohřbiště, takzvané kolumbárium, byty pro farníky, prostory pro záložnu, ze kterých sboru přicházely stálé příjmy z nájmu, a také divadlo.  

Jednalo se o profesionální scénu, jejíž repertoár se rozhodně nezaměřoval jen na hry s náboženskou tematikou, spíše naopak. „Divadlo bylo otevíráno Jiráskovou Vojnarkou, dokonce za účasti spisovatelovy rodiny. Svého času to byla velice známá, etablovaná pražská scéna,“ potvrzuje farář Frýdl.

V polovině 60. let ale stát činnost divadla zakázal, úředníci nechali dokonce zazdít dveře i okna. „Kdykoli se církev angažovala v jiných než církevních oblastech, tak to bylo trnem v oku tehdejšímu státnímu zřízení,“ vysvětluje důvod zákazu Frýdl.

Návraty nejsou zadarmo

Snaha obnovit v devastovaných divadelních prostorách tradici se objevila před několika lety. V kostele se podařilo opravit bývalé technické prostory divadla a začaly zde vystupovat dva soubory. Velkou překážkou se ale ukázal být nedostatek peněz na rekonstrukci. Potřebných 30 milionů korun neměla a nemá husitská církev, financovat opravu odmítla i radnice Prahy 10.

„Myšlenka je jim sympatická, vítají ji, ale my bychom chtěli, aby se na obnově podíleli i finančně, mohlo by to být i jejich divadlo,“ přeje si umělecký vedoucí divadelního sdružení Neklid Ivo Šorman. Starosta Prahy 10 Vladislav Lipovský (ODS) ale namítá: „Městská část do cizího majetku investovat nemůže, ani kdyby chtěla.“ Divadelníci doufají, že se jim podaří čerpat peníze z evropských fondů.

Pravda vítězí / Pravda vítězi

Ve videoarchivu pořadu Z metropole se můžete podívat na dvě reportáže o Husově sboru. První z nich je věnována někdejšímu Divadlu Aloise Jiráska a snahám o jeho obnovu, druhá plánům faráře Davida Frýdla na opravu nápisu Pravda vítězí na jižní fasádě kostela.

0Chtěl by, aby byl z neonu. „Neon byl určitým prvkem funkcionalistické architektury, kterým byly tehdejší budovy zdobeny. Napadlo nás vrátit se k této myšlence,“ vysvětluje mimo jiné Frýdl. Líbí se mu také možnost, že problikávající neon by mohl původní nápis Pravda vítězí na chvíli proměnit na Pravda vítězi

Husův sbor Vršovice
Husův sbor Vršovice
Více fotek
  • Husův sbor Vršovice zdroj: www.husuvsbor.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1222/122167.jpg
  • Husův sbor Vršovice zdroj: www.praha10.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1222/122165.jpg
  • Husův sbor Vršovice zdroj: www.husuvsbor.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1222/122166.jpg