Bible - bestseller, který nečteme

Praha – Většina Čechů nikdy nečetla Bibli, biblické příběhy ale zná. Myslí si to o sobě 70 procent lidí, kteří byli dotazováni v průzkumu společnosti SANEP. Pouze minimum dotázaných (tři procenta) uvedlo, že Knihu knih čtou často, 18 procent občas a 79 procent přiznalo, že ji nečetlo nikdy. Podle Alexandra Fleka se přesto překlad Bible21, na němž se podílel a který chce Písmo přiblížit současným čtenářům, stal bestsellerem.

Za knižní bestseller se v České republice považuje už kniha, které se prodalo 10 tisíc výtisků. Podle Fleka prvních 50 tisíc kusů Bible21 z dosavadních 70 500 bylo rozebráno během měsíce, celkový náklad je dnes 117 500 kusů. Podobný úspěch měl i překlad Nového zákona, který dříve než celou Bibli21 vydal Nadační fond NBK v audioverzi. V roce 2007 se stal neprodávanějším titulem mluveného slova.

„Naším cílem nebylo vydělat hodně peněz, ale vydat hodně Biblí, aby se dostaly k lidem,“ řekl Flek. Průzkum společnosti SANEP ale mimo jiné překvapivě prozradil, že 80 procent dotázaných o existenci Bible21 vůbec neví. Přáli bychom si, aby do budoucna nebyla mezi čísly mluvícími o tom, kolik lidí Bibli zná a kolik jich ji čte, taková disproporce, dodává Flek.

Odkazuje opět na průzkum, který ukázal, že hlubší znalosti Bible má jen pětina veřejnosti. Ostatní ji znají spíše z filmů, rozhlasu či literatury. „Bible je u ateistického národa vnímána nikoli jako náboženský artefakt, ale jako ikona, jako občanská nauka, návod, jak se mají lidé chovat,“ domnívá se Oldřich Zajíc ze společnosti SANEP.

Bible v číslech

  • Biblické příběhy zná 70 % dotázaných.
  • Bibli čtou často 3 %, občas 18 %, nikdy ji nečetlo 79 % dotázaných.
  • 15 % lidí vlastní Bibli jako rodinné dědictví, 14 % ji dostalo jako dárek, 7 % si ji koupilo; 6 % vůbec netuší, jestli ji doma má (nejčastěji mladí 18-22 let).
  • Za prospěšnou v dnešní době považuje Bibli 43 %, 29 % lidí nesouhlasí.
  • O Bibli21 80 % dotázaných vůbec neví, 1 % si ji už koupilo, 5 % koupi zvažuje.

2

/SANEP provedl průzkum 25. října až 5. listopadu a zúčastnilo se ho 18 300 lidí ve věku 18 až 69 let/

Od myšlenky na překlad Bible do současného jazyka do dokončení projektu uběhlo patnáct let. Překladatelé Alexandr Flek (Nový a část Starého zákona) a Jiří Hedánek (část Starého zákona) vycházeli z původních biblických jazyků, ale přihlíželi i k textu Bible kralické. Nový překlad byl na trh slavnostně uveden v dubnu 2009 veřejným čtením v Betlémské kapli.

Společnost Biblion vydává v těchto dnech Bibli21 ve větším formátu, část nákladu doplňují kresby Aleše Lamra. „K Bibli a křesťanství mám letitý vztah. Ta kniha je geniálně inspirativní a dokazují to celé dějiny. Ilustrovat Bibli je pro mě životní meta,“ uvedl výtvarník. Tři desítky jeho originálních kreseb společně s několika plátny inspirovanými biblickými tématy budou od 11. listopadu vystaveny v Galerii Jánský vršek.