Tři výstavy k výročí svobody aneb Co se v mládí naučíš…

Praha – Jádrem podzimní sezony v Centru současného umění DOX jsou tři expozice k 20. výročí pádu komunistického režimu. První z nich – Zítřek začíná včera – srovnává minulé a současné metody přesvědčování, druhá – Společnou cestou – připomíná katalogy a plakáty uměleckých výstav z dob normalizace. Třetí, monumentální instalace Evidence zájmových osob. StB, jejímž tématem je kontroverzní přístup dnešní společnosti k archivům státní bezpečnosti, upozorňuje na stále aktuálnější téma sledování.

„Koncepce našich tří výstav vychází z předpokladu, že hlavní příčinou současné politické a morální krize naší společnosti je mentalita zděděná z komunistické minulosti, která poznamenala současnou vládnoucí generaci,“ vysvětlil Jaroslav Anděl, umělecký ředitel centra DOX. Jeho slova doplňuje i komentář k jedné ze tří výstav: Dospělé jednání je determinováno zkušenostmi získanými v dětství a dospívání. Jinak řečeno: Zítřek začíná včera.

Evidence zájmových osob. StB
(do 28. 2. 2010)

Monumentální instalace Evidence zájmových osob. StB  představuje kontroverzní téma přístupu dnešní společnosti k archivům komunistické státní bezpečnosti. Instalace vychází z počítačových databází StB o evidenci zájmových osob, která obsahuje statisíce jmen. Má být komentářem k nesmírné obludnosti administrativního systému, který umožnil centrální evidenci a sledování téměř deseti procent populace.

Zveřejněné záznamy u velké části neříkají nic o tom, na jaké straně daná osoba stála - zda se jednalo o člověka, kterého považoval režim za svého nepřítele, nebo zda šlo o spolupracovníka StB. Nejedná se tedy o výlučný seznam spolupracovníků státní bezpečnosti. V seznamech jsou uvedeni lidé, o které měla - ať už z jakýchkoliv důvodů - zájem.

Zítřek začíná včera
(do 23. 11. 2009)

třek začíná včera srovnává minulé a současné metody přesvědčování na příkladu politické reklamy, volební agitace současných politických stran a komerční reklamy.

Výstava konfrontuje historii a současnost pomocí dvou monumentálních videoinstalací. První je propagandistický film natočený Armádním filmovým studiem roku 1954, jehož tématem je vojenská přehlídka na Letenské pláni. Druhou videoinstalací je závěrečná scéna dokumentárního filmu Český sen o fiktivním supermarketu.

Důležitou součástí výstavy jsou práce umělců nejmladší generace, Jana Brože a Liv Ducci Lab, které jsou inspirované politickými slogany. K vidění budou také práce TGM Chicken od umělecké skupiny Pode Bal. Ta si všímá vztahu mezi komerčním a politickým marketingem z perspektivy českých dějin.

Společnou cestou I a II

Dalším výstavním projektem je připomínka dob normalizace, která představí katalogy a plakáty uměleckých výstav tehdejší doby. Komorní výstava Společnou cestou I - katalogy svazových výstav a úkolových akcí 70. a 80. let – probíhá do 31. 12. 2009.

Navazující projekt Společnou cestou II se uskuteční ve dnech 6. 1. – 28. 2. 2010. Dokumentuje výstavy a úkolové akce (fotografie a reprodukovaná díla z akcí). Výstavy připravil Archiv výtvarného umění ve spolupráci s centrem DOX, kde nyní Archiv působí.

Doprovodné programy k výstavám se konají každé pondělí a čtvrtek. Více informací o výstavách i doprovodných akcích najdete na stránkách DOX.