Fenomén Baťa jede na výměnný pobyt do Mnichova

Mnichov – Na jaře tohoto roku se mohli zájemci o architekturu, obzvláště tu zlínskou, seznámit s fenoménem Baťa na stejnojmenné výstavě, která představila architekturu tohoto (nejen) obuvnického města z let 1910-1960. Adaptace pražské expozice byla dnes pod názvem Zlín – vzorové město moderny otevřena v mnichovské Pinakotéce (do 21. února). S architektonickým a sociálně-historickým pozadím Zlína se němečtí návštěvníci seznámí v rámci česko-německého kulturního projektu Zipp.

Stavba jako součást vyššího urbanistického celku. Stavba jako firemní značka. Architektura jako stroj - byly věty, které doprovázely pražskou výstavu Fenomén Baťa. Zlín byl jedním z nejvýraznějších center meziválečné architektury v českých zemích. Za přeměnou malého, ani ne třítisícového městečka na urbanisticko-architektonický celek s více než 40 tisíci obyvateli stála Baťova továrna. Založena byla na konci 19. století a díky ní se během dvaceti let Zlín změnil k nepoznání.

Fenomén Baťa ve Veletržním paláci zachytil architekturu Zlína v širokém záběru - od urbanistických plánů a prvních návrhů až po výstavbu - během padesáti let od roku 1910 do roku 1960. Součástí expozice bylo také představení činnosti Baťovy firmy, jejíž aktivity se od bot přenesly také k výrobě pneumatik, silonu, plynových masek nebo do filmového studia.

I mnichovská výstava představí Zlín prostřednictvím modelů, plánů, fotografií a filmů. Součástí prezentace jsou například originální výkresy a modely, týkající se i v odborných kruzích málo známých Le Corbusierových projektů pro Baťu – návrh regulace Velkého Zlína, baťovských prodejen ve Francii, baťovského satelitu ve francouzském Hellocourtu a pavilonu firmy Baťa pro Světovou výstavu v Paříži 1937.

Zároveň s otevřením výstavy v Mnichově vychází dvě publikace. Německojazyčný katalog výstavy a anglický sborník, čerpající z témat a závěrů mezinárodního sympozia Utopie moderny: Zlín, které proběhlo v květnu tohoto roku v Praze a ve Zlíně. Také v Českém centru v Mnichově uskuteční debatní večer věnovaný tomuto tématu. V České republice sborník distribuují nakladatelství Slovart a Kosmas. 

0Zippje pokračováním bilaterálních programů Spolkové kulturní nadace SRN se zeměmi východní Evropy, konkrétně Polskem a Maďarskem. Pod hlavičkou projektu Zipp realizují česko-němečtí partneři v roce 2008 a 2009 projekty v oblasti divadla, filmu nebo soudobých dějin. Tématy jsou napětí mezi roky 1968 a 1989, Kafka, Světy života a Utopie moderny: Zlín.