Osudy potomků Boženy Němcové ve fotografiích

Praha - Táborské Muzeum fotografie Šechtl a Voseček připravilo ke 130. výročí úmrtí Josefa Němce ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a Muzeem Boženy Němcové v České Skalici výstavu nazvanou Ty děti mně největší starost dělají… Výstava je koncipována jako několik vizuálních hesel věnovaných rodině Boženy Němcové, to znamená Josefu Němcovi, dětem a některým vnukům. Prostřednictvím fotografií, dobových dokumentů a knih přibližuje nejen život a dílo potomků Boženy Němcové, ale ukazuje i Tábor na konci 19. století a v době masarykovské republiky.

Výstava je ojedinělá tím, že pomocí fotografií zachycuje příběh života potomků Boženy Němcové. V této expozici se poprvé mluví o jejích dětech jako o individuálních osobnostech, o jejich životě a názorech. Život syna Boženy Němcové Karla a mládí jeho dětí je úzce spjat s Táborem. V Táboře s přestávkami žil i Josef Němec. Za otcem i Karlem sem přijížděly i další dvě děti, z Ruska Jaroslav a z Jičína Dora. Pojítkem a laskavým zázemím dětem i vnoučatům Boženy Němcové byla rodina Šechtlů.

Nejen Božena Němcová žila a prožila dramatický život, který v její době nebyl obvyklý. Její děti a někteří vnuci prožili životy, které za sebou zanechaly nesmazatelnou stopu ať už materiální, nebo duchovní. Tato netradiční výstava přibližuje historii jejich života. „Asi málokdo v Táboře ví, že manželka zakladatele slavného fotografického rodu Šechtlů byla nejen švagrovou Karla Němce, syna Boženy Němcové, ale současně i matkou jeho syna. Obě rodiny pojilo i v dalších generacích upřímné přátelství a v muzeu rodiny Šechtlovy jsou uloženy neznámé fotografie nejen dětí Boženy Němcové, ale i jejích vnuků,“ upozorňuje kurátorka výstavy Yvetta Dörflová.

Nevšední expozice nabízí místním obyvatelům i návštěvníkům města více než 70 panelů s texty, fotografiemi a ilustracemi, které mapují život Josefa Němce, který byl pohřben v Táboře, i jeho všech čtyř dětí. Přibližuje i osud některých vnoučat, zejména Marie Záhořové-Němcové, učitelky, sociální pracovnice a zakladatelky YWCA. 

Táborské Muzeum fotografie Šechtl a Voseček. Výstava potrvá do konce března 2010. Otevřeno pondělí až pátek 10–17 hod. 

Karel Němec
Karel Němec