Stivín a jeho přátelé hrají dle libosti k poctě sv. Cecílie

Praha – Jazzman, flétnista a skladatel Jiří Stivín pořádá od roku 1992 pravidelně koncert v pražském Rudolfinu k poctě patronky hudebníků sv. Cecílii. Koncert Stivína a jeho proměnlivého souboru Collegium Quodlibet slibuje nejen hudební zážitek, ale i jistou dávku humoru. Poctu sv. Cecílii dnes večer vzdá například varhaník a cembalista Robert Hugo, gambista a cellista Petr Hejný, jazzmani Matěj Benko či František Schejbal, pěvkyně Markéta Mátlová a Markéta Cukrová i originální pohybové divadlo Veselé skoky.

Koncert bude tradičně rozdělen na dvě části. V té první zazní pokaždé díla Johanna Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho a Georga Phillipa Telemanna. Druhá část je koncipována jako barokní pasticcio, v němž přijde na řadu spontánní muzicírování dvou či tří hudebníků – zcela v duchu názvu proměnlivého muzikantského sdružení Collegium Quodlibet, který znamená „dle libosti“, v hudbě pak „volná improvizace“.

„Člověk si může svým způsobem dovolit úplně všechno, záleží, jak to dokáže zvládnout. Je to otázka umění, drzosti a otázka talentu. Improvizace se velice těžko učí. V našem školství je to tak, že si člověk myslí, že napřed musí umět na nástroj a pak teprve může improvizovat, já si myslím, že je to přesně obráceně. Že napřed by měl zkoušet, třeba na jednom tónu, když jich víc neumí, co v něm je, a ne čekat, až bude umět všechno, protože pak už na to většinou nemá chuť,“ říká Jiří Stivín o improvizaci.

Záznam živého koncertu ve Dvořákově síni Rudolfina, stejně jako předchozích vystoupení, vyjde opět na CD po názvem Pocta sv. Cecílii.


Cecílie žila pravděpodobně ve 3. století v Římě. Podle legendy to byla křesťanská dívka vznešeného původu, kterou proti její vůli zasnoubili s pohanem jménem Valerián. Když na její svatbě hrály varhany, zpívala ve svém srdci Pánu - proto se stala patronkou hudebníků - a odmítla dopustit, aby manželství došlo naplnění. Místo toho ženicha obrátila na svou víru.

Křesťanem se stal i Valeriánův bratr Tiberius a brzy nato byli oba bratři uvrženi do vězení a odsouzeni k smrti za to, jak horlivě pohřbívali těla mučedníků. Cecílie byla předvedena před prefekta. Zatvrzele odmítala obětovat římským bohům, své pronásledovatele obrátila na víru - v jejím domě bylo pokřtěno čtyři sta osob - a nakonec byla odsouzena k smrti

Jiří Stivín
Jiří Stivín
Více fotek
  • Jiří Stivín zdroj: jiri.stivin.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1255/125408.jpg
  • Sv. Cecílie zdroj: jiri.stivin.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1255/125413.jpg