Jaromír Hanzlík je Nepolepšitelný

Praha – Příběh odehrávající se po srpnu roku 1969 s názvem Nepolepšitelný v premiéře odvysílá Česká televize v neděli 29. listopadu na ČT1 ve 20.00 hodin. Televizní film vznikl v ostravském studiu v režii Jiřího Svobody, v hlavní roli vystupuje Jaromír Hanzlík. Snímek na pozadí událostí po srpnové okupaci a na základě jednoho životního příběhu se snaží o vykreslení tehdejší totalitní atmosféry, kdy každá záminka byla vhodná pro perzekuci občanů.

Dějová linka začíná rok po srpnových událostech, kdy je hlavní hrdina Martin Ivánek sesazen z funkce primáře. V průběhu dění se dovídáme, že za války byl lékařem u pozemních sil RAF v Británii a že se tam rovněž oženil. Jeho (dnes už bývalá) manželka žije za hranicemi. Oficiální místa by přivítala, kdyby vycestoval a už se domů nevracel. Profesní diskriminace, které je lékař vystaven, této úvaze také napomáhá.

Kromě osobních problémů musí lékař řešit i složité pracovní záležitosti, které se v příběhu prolínají s postavou dívky Terezy, která se na prahu dospívání pokusí o sebevraždu. Doktor Ivánek objeví neklamné známky násilí a zneužívání. Aby vymanil děvče z rodinného prostředí a z léčby na psychiatrii, odveze ho – bez souhlasu nadřízených – ke konzultaci na plastickou chirurgii. Nové zážitky během cesty i lékařovo přátelské chování způsobí, že se k němu Tereza postupně přimkne.

Nepolepšitelný
Nepolepšitelný
Více fotek
  • Nepolepšitelný autor: Rostislav Šimek, zdroj: ČT http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1265/126443.jpg
  • Nepolepšitelný autor: Rostislav Šimek, zdroj: ČT http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1265/126441.jpg