Adventní koncerty ČT opět pomáhají potřebným

Praha – Adventní koncerty patří už téměř dvacet let ke stálicím předvánočního programu České televize. První z letošních koncertů bude ČT1 vysílat dnes od 17:00, provázet všemi večery budou opět Marta Kubišová, Táňa Fischerová a Jan Kačer. Loni diváci na konto této charitativní akce přispěli dary ve výši 9 805 242 korun. V archivu iVysílání můžete zavzpomínat na loňské Adventní koncerty i se podívat, kam peníze z konta putovaly.

První adventní koncert (29. 11. v 17:00, z Tereziánského sálu Břevnovského kláštera) je věnován občanskému sdružení Tři, které provozuje Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Kromě lůžkového hospicu je zde i mobilní hospic, centrum denních služeb, ambulance palitativní medicíny. Díky moderní komplexní péči tak mohou terminálně nemocní bezpečně a důstojně setrvat v kruhu svých blízkých do posledních dní. Diváci Adventních koncertů by svými dary měli přispět na polohovací postele, vybavení pokojů, okenice, osobní auto pro mobilní hospic, lékařské přístroje a další vybavení. Účinkují: J. Čechová, Two Voices, Brahms Trio Prague, I. Venyš, D. Wiesner a Pueri Gaudentes.

Druhý Adventní koncert (6. 12. v 17:00, z baziliky sv. Jiří na Pražském hradě) je věnován občanskému sdružení Projekt Šance. Jedná se o první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, žijící v zapomenutí na ulici. Až 70 % jeho klientů jsou mladí lidé, kteří odešli z dětských domovů.

Projekt Šance jim nabízí pracovní terapii v pracovní dílně Domu Šance a program podporovaného bydlení. Již 15 let tak pomáhá „dětem ulice“ a nejlépe jeho snahu vyjadřuje motto „Není umění někomu v nouzi dát najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat“. Z darů diváků Adventních koncertů by chtělo sdružení nakoupit materiál do pracovně-terapeutické dílny a také potřebuje peníze na provoz. Účinkují: Musica Dolce Vita, Chairé, J. Krček, P. Nouzovský, V. Borovka a Pražský komorní sbor.

Třetí Adventní koncert (13. 12. v 17:00, z pražské Lorety) je věnován Společnosti Parkinson, občanské humanitární a neziskové organizaci s celostátní působností. Její základní organizační jednotkou jsou kluby, sdružující nemocné a jejich rodinné příslušníky. Pořádají besedy, přednášky, rehabilitační a rekondiční cvičení, společenské akce. V současné době je těchto regionálních klubů 18, další dva se zakládají. Dary diváků Adventních koncertů by organizace použila na nákup upraveného vozu, který by přepravoval pacienty se sníženou pohyblivostí, a dále na pomůcky a vybavení regionálních klubů. Účinkují: Gentlemens Singers, Lyra da camera, Musica da chiesa, B. Matoušek a Pražští komorní sólisté.

Kam přispět

  • Konto Adventních koncertů: 933011/0100 – Komerční banka, Praha 4
  • SMS zpráva: DMS ADVENT číslo pro všechny operátory 87777.
  • Cena DMS je 30 Kč plus DPH, příjemci vaší pomoci obdrží nejméně 27 Kč.

Čtvrtý Adventní koncert (20. 12. v 17:00, z kostela sv. Tomáše na Malé Straně) je věnován občanskému sdružení Pferda z Rychnova nad Kněžnou, sdružení  pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením. Posledním projektem, kterým se o. s. Pferda snaží reagovat na sociální vyloučení takto postižených klientů, je tréninkový byt, což je služba sociální rehabilitace. Zatím má kapacitu pro šest uživatelů a již je vytvořen dlouhý pořadník čekatelů. Projektem, který by měli podpořit diváci Adventních koncertů, je vytvoření tréninkových bytů a podporovaného bydlení. Účinkují: Schola Gregoriana Pragensis, I. Ženatý, J. Bárta, M. Ambroš, M. Zvolánek, K. Chroboková a Bambini di Praga.

Hospic Dobrého Pastýře
Hospic Dobrého Pastýře
Více fotek
  • Hospic Dobrého Pastýře zdroj: Hospic Dobrého Pastýře http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1268/126733.jpg
  • Ilustrace Parkinsonovy choroby zdroj: wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1268/126732.jpg
  • Kavárna sdružení Pferda zdroj: Občanské sdružení Pferda http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1268/126731.jpg