Dalibor Tureček do hloubky odkrýval Máchův kult

Praha – Portál ČT24 1. prosince v 18:30 zprostředkoval on-line další přednášku z VŠUP. Prof. Dalibor Tureček se v přednášce nazvané Výtvarné reprezentace literárního kánonu věnoval výtvarné a slovesné podobě Máchova kultu, jak se ustalovala a proměňovala od sedmdesátých let 19. století po jubilejní máchovský rok 1936. Klíčovou otázkou, podnícenou dokladovým materiálem, je, jakým způsobem se k sobě mají vlastní text literárního díla a prezentace básníka představující součást kulturního kánonu. Záznam přednášky je možné přehrát v tomto článku nebo v archivu iVysílání.

Prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. - (nar. 1957) působí jako profesor Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v oboru dějiny české literatury se specializací na dějiny české literatury 19. století, germanobohemistiku, metodologii literární vědy a folkloristiku. Je autorem několika publikací a členem v profesních organizacích, vědeckých a redakčních radách.

Antonín Procházka / K. H. Mácha - Máj (1941)
Antonín Procházka / K. H. Mácha - Máj (1941)