Nabokovův nedokončený román The Original od Laura vychází v azbuce

Petrohrad - Na prodejních pultech ruských knihkupectví se právě objevil poslední, nedokončený román slavného rusko-amerického spisovatele Vladimira Nabokova The Original of Laura. Do prodeje šel ve dvou verzích více než 30 let poté, co jeho autor požádal, aby byl po jeho smrti spálen. Ruský emigrant napsal román na kartotékových kartičkách v posledních letech svého života 1975-77. Požádal ale svoji ženu a syna, aby kartičky po jeho smrti spálili. Jeho syn Dmitrij, který se rozhodl otcovo dílo vydat, napsal v předmluvě, že jeho otec by nebyl proti tomuto kroku.

Nedokončená kniha prý může být frustrující pro mnoho čtenářů zvyklých na vytříbený Nabokovův styl, jehož romány včetně Lolity jsou považovány za jedny z nejlepších anglicky psaných románů. Nabokov patřil k nejlepším stylistům anglicky psané literatury.

„Nyní máme jedinečnou příležitost hrát si s Nabokovem jako s Rubikovou kostkou. Můžeme se pokusit sami rozhodnout, jak se děj bude vyvíjet,“ řekl expert na Nabokova v Petrohradské státní univerzitě Valerij Timofejev.

Muzeum Nabokovova v Petrohradě představilo dvě verze románu. Jedna obsahuje kopie anglicky psaných kartotékových kartiček. Druhá rusky psaná má konvenční textovou podobu.

Řekli o románu:

„Dnes, kdy se každé slovo Nabokova váží zlatem, je tato kniha jako kdybychom našli poklad,“ řekl spisovatel Sergej Kibalnik.

„Není to román. Je to zápletka všech zápletek. Je to ale z tohoto hlediska velmi zajímavé,“ soudí literární historik Boris Averin.

Hlavní postavou románu je profesor Filip Wilde, velmi tlustý a nehezký člověk, vynikající neurolog, který zbohatl a oženil se s štíhlou krasavicí, která ho s kdekým podvádí. Proto - a možná kvůli něčemu jinému - začíná pomýšlet na sebevraždu. Nepřál si ale opravdovou smrt, ale hru na smrt.


Rozhodnutí Dmitrije Nabokova vydat knihu navzdory přání otce vyvolalo v literárních kruzích kontroverzní názory.

„Je to docela pochopitelné, že pro Dmitrije by bylo velmi těžké spálit něco, co napsal svou rukou jeho otec. Já jsem osobně velmi rád, že Nabokovův syn se rozhodl dílo svého otce zveřejnit. Udělal to teď také kvůli svému vysokému věku, je mu 75 let,“ řekla Ponomarjovová.

Nabokov i s rodinou utekl před chaosem ruské občanské války. Žil nejprve v Evropě a v roce 1940 odjel do USA. O pět let později se stal americkým občanem, ale v roce 1961 po velkém úspěchu Lolity se vrátil do Evropy. Usadil se ve švýcarském Montreux, kde také zemřel.

Vladimir Nabokov na titulce časopisu TIME
Vladimir Nabokov na titulce časopisu TIME