Milostné dopisy paní kněžny z Babičky našly čtenáře po 200 letech

Praha – Knižně vychází výbor z doposud nepublikovaných milostných listů Kateřiny Vilemíny vévodkyně Zaháňské, kterou znají čtenáři Němcové Babičky jakou ratibořickou „paní kněžnu“. Dopisy po dvě století odpočívaly v Anglii v uzavřené pozůstalosti anglického diplomata, lorda Frederika Lamba, jemuž byly v letech 1814-1815 adresovány. Editorkou čtivé, romantické i napínavé knihy s názvem Má drahá, hříšná lásko je Děvana Pavlíková z Britské knihovny, která korespondenci objevila.

Kulisou emotivně laděné soukromé korespondence je doba Napoleonova pádu a Vídeňského kongresu. Nakladatelství ARSCI o knize píše: Důležitá role této poněkud záhadné Evropanky na politické scéně kontrastuje s jejími osobními ambicemi, úspěchy a zklamáním. Listy vévodkyně dokreslují naši představu o osobnosti této moderně se projevující ženy: je laskavá a poddajná, když jí tak velí srdce, ale nesmlouvavá a tvrdá sama k sobě, když se rozhodne jít svou vlastní cestou. Je ženou, která hledá své životní štěstí v závislosti na milovaném muži, ale také bytostí, v níž je hluboce zakořeněno vědomí nezávislosti.

Vedle životopisného příběhu obou protagonistů kniha obsahuje edici většiny archivované korespondence vévodkyně Frederiku Lambovi. Výbor vychází v komentovaném českém překladu i v anglickém a francouzském originále. Je čtivým vyprávěním i pramenným materiálem se zevrubným poznámkovým aparátem.

Bohaté doprovodné ilustrace získala Pavlíková z mnoha evropských institucí i soukromých sbírek. V knize uveřejnila i fotografii pramínku vlasů, který byl součástí korespondence.