Krásy tropů prochází v Brně žaludkem

Brno – Expozicí Krásy tropů otevřelo Moravské zemské muzeum opravený Biskupský dvůr pod petrským návrším. Rekonstrukce za 18 milionů korun trvala více než rok. První zdejší výstava, kterou připravilo zoologické a entomologické oddělení muzea, seznamuje s faunou tropických oblastí celého světa. Návštěvníci nejen uvidí nejbarevnější, největší a tvarově nejzajímavější exponáty brouků z muzejních depozitářů, ale budou mít také jedinečnou kulinářskou příležitost speciálně upravený hmyz ochutnat.

Výstava je rozdělena do čtyř zoo-geografických oblastí – australské, etiopské, neotropické a indomalajské. Vystavené exponáty živočichů doplňují stručné popisky a také kresby zvířat z tropů malíře a ilustrátora Jana Dungela. A atmosféru tropů navodí i zvukové nahrávky.

Nádherný lyrochvost

Jedním z nejzajímavějších druhů je exponát australského lyrochvosta nádherného, v póze s nápadně rozvinutým ocasem opatřeným párem širokých, pestrobarevných per elegantně zahnutých do tvaru lyry. Lyrochvost má také jeden z nejbohatších ptačích hlasů na světě, protože dokáže napodobit téměř jakýkoliv zvuk, který ve svém domovském pralese uslyší.

Australskou oblast doplňují exponáty extrémně pestrých samců rajek a několik druhů papoušků. V etiopské oblasti mohou návštěvníci vidět zajímavého snovače hnědavého při stavbě svého impozantního hnízda, jednoho ze zástupců afrických zoborožců nebo například mandelíka senegalského. Nejvíce však hýří barvami fauna jihoamerického deštného pralesa zastoupená papoušky, tukany, drobnými kolibříky a dalšími druhy.

Největší motýl a brouk na světě

Přibližně polovinu etymologické části výstavy tvoří motýli, včetně největšího motýla světa, martináče Attacus atlas z jihovýchodní Asie. Rozpětí jeho křídel dosahuje až třiceti centimetrů. Největšího světového zástupce má i druhý nejvíce zastoupený řád hmyzu – brouci. Tesařík Titanus giganteus z jižní Ameriky může měřit až dvacet centimetrů.

K obrům v hmyzí říši patří i samci některých druhů zlatohlávků, kteří přesahují délkou těla deset centimetrů. Pozornosti návštěvníků také neuniknou obrovské a bizarní strašilky z Nové Guineje, některé dravé ploštice a kudlanky.

Prohlédnout si i ochutnat hmyz mohou zájemci v Biskupském dvoře do 12. března 2010.

Tropický motýl
Tropický motýl