Pražský kostelík skrýval unikátní fresky z konce 13. století

Praha - Mimořádný unikát, rozsáhlou nástěnnou malbu z konce 13. století, objevili památkáři v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Praze-Hostivaři. Restaurátoři teď dokončili první etapu záchranných prací. Odborníci se shodují, že v nenápadném kostele se jedná o objev středoevropského formátu. Stará nástěnná malba rozsahem a kvalitou nemá v Česku obdoby.

„Jde o malbu asi z posledního období Přemyslovců. Námět je velmi vzácný, protože zobrazuje Boha otce, který má na klíně ukřiživoného Krista. Je to vlastně mezistupeň mezi zobrazením Nejsvětější Trojice typu trůnu milosti a dál je tam vyobrazen sv. Jan Křtitel, což je patron kostela, a sv. Vojtěch, což je patron arcidiecéze. Výjimečné jsou také v tom, že máme zachováno jen několik málo památek kolem roku 1300, třeba ve Strakonicích nebo v Polici nad Metují,“ informoval kunsthistorik Jan Royt.

Druhým šokem pro odborníky byl objev západního štěrbinového okénka, zazděného snad při barokních úpravách kostela. Po vyjmutí vyzdívky se objevila znovu naprosto zachovalá malba. Restaurátoři pak budou podobnou vytvářet v protilehlém okénku. Památkáři oceňují také mimořádnou ikonografii malby, známou jen ze zahraničních knižních maleb.

 • Fresky v kostele v Hostivaři
  Fresky v kostele v Hostivaři zdroj: Archiv Marie Zdeňkové
 • Fresky v hostivařském kostele
  Fresky v hostivařském kostele zdroj: Archiv Marie Zdeňkové

Kostelík získal nástěnnou malbou úplně jiný rozměr, a tak odtud přemístili i původní oltář, který by unikátním malbám nedal vyniknout. „Pro oltář hledáme nějaký jiný vhodný prostor, protože přeci jenom byl moc krásný a dlouhá léta sloužil k bohoslužebným účelům,“ informoval místní farář Mariusz Kuźniar. 

Video Rozhovor s Máriem Matákem a Janem Roytem
video

Rozhovor s Máriem Matákem a Janem Roytem

Pozdně přemyslovské fresky v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři byly objeveny před dvěma lety a restaurátoři teď zahájí druhou etapu prací. Celá apsida by pak měla být obnovená do konce příštího roku.

0Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Praze – Hostivaři patří mezi nejstarší pražské svatyně. Chrám je raně gotického původu s románským jádrem, jehož vznik je datován v rozmezí od 11. do 13. století. První písemné doklady o existenci sahají k roku 1352. V bočním gotickém portálu je vsazen renesanční náhrobní kámen zřejmě z 2. poloviny 16. století, který nese reliéfní podobu zemřelé ženy a děvčátka. Fresky byly odhaleny v rámci obnovy kostela v roce 2007. Protože se jedná o nemovitou kulturní památku, prošel interiér před malbou základním restaurátorským průzkumem, který odhalil vzádné malby v apsidě.


 • Fresky v hostivařském kostele
  Fresky v hostivařském kostele zdroj: Archiv Marie Zdeňkové
 • Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
  Kostel Stětí sv. Jana Křtitele zdroj: Archiv Veroniky Srnové