Pan Josef Evropa Čapek

Praha - Pod názvem Pan-Evropa - Josef Čapek a italský futurismus byla v galerii Italského kulturního institutu na Malé Straně v Praze otevřena výstava z grafické a literární produkce tohoto výtvarníka. Výstava měla premiéru letos v Římě v rámci mezinárodního festivalu literatury a umění Mediterraneo 2009. Konala se v Evropské knihovně v Římě, kde byly vystaveny ilustrace a původní, Čapkem ilustrované fejetony z 20. a 30. let minulého století.

Výstava obsahuje některá svědectví o grafické, publikační a novinářské činnosti Josefa Čapka v letech 1910 až 1940. Poukazuje především na pohled českého umělce na evropské avantgardy, zejména na italský futurismus.

„Naším cílem bylo popsat velice úzké osobní vztahy, které navázal s významnými osobnostmi avantgardy francouzské, německé a italské,“ uvedla kurátorka Susanna Horvatovičová. Výstava podle ní dále podává důkaz o kosmopolitní vizi Josefa Čapka, který „byl schopen nejen překračovat hranice národních států, ale podílet se i na definování moderního obsahu sjednocené Evropy“.

Výstava potrvá v Praze do 15. ledna, vstup je volný. Vznikla ve spolupráci s kulturní asociací Allegorein v Římě, s římským nakladatelstvím Poldi Libri a s Archivem výtvarného umění.