Varhany při svíčkách - dobrá hudba pro dobrou věc

Praha - Zhruba před rokem vzniklo občanské sdružení, jehož cílem je zachránit unikátní varhany v kostele sv. Ludmily na pražském náměstí Míru. Pro milovníky vážné hudby a příznivce krásných nástrojů pořádá benefiční koncerty, ten poslední, zářijový, byl spojen se čtením Viktora Preisse. Obrázek ze života Vinohrad na přelomu 19. a 20. století vytvořil pomocí korespondence, která se dochovala v archivu ludmilské fary. Do tajemné atmosféry kostela sv. Ludmily zve i Koncert při svíčkách, který se koná dnes, v den svaté Lucie, od 19:00.

Na benefiční akci vystoupí tenorista Aleš Briscein a varhanice Lucie Žáková. Zazní mimo jiné skladby G. F. Händela, G. Bizeta, C. Francka nebo L. Boëllmanna. Podstatná část vstupného je určena na restaurování varhan, které na konci 19. století postavil Emanuel Štěpán Petr. Jsou jeho jediným dochovaným a hrajícím velkým původním dílem a podle soudu odborníků také jedním z umělecky a historicky nejcennějších nástrojů v České republice.

„Oprava varhan je projektována jako pietní restaurování, to znamená celkové restaurování nástroje tak, aby byla zachována jeho původní podoba,“ uvedla k cíli občanského sdružení jeho předsedkyně Lenka Frausová.

K realizaci projektu je nutná částka ve výši devíti milionů korun, na sbírkovém kontě je zatím jen zlomek - zhruba tři sta tisíc korun. „Zdá se to málo, ale vzhledem k tomu, že se jedná o dary od drobných dárců, které jsme vybrali za rok naší existence, tak je to částka velká,“ poděkovala všem, kteří na záchranu vzácných varhan přispěli.

Varhany byly dokončeny pět let po dostavbě kostela sv. Ludmily v roce 1898. Byl to tedy první nástroj postavený v tomto kostele a zachoval se v původní podobě až dodnes. Tvůrcem byl jeden z nejlepších českých varhanářů té doby - Emanuel Štěpán Petr. Svou dílnu měl v Praze na Žižkově a odtud exportoval stovky nástrojů nejen do tehdejší rakousko-uherské monarchie, ale i do řady zemí, a dokonce do zámoří.

Varhany stojí na hlavním kůru v bohatě vyřezávané dubové skříni v novogotickém stylu. Jejich unikátnost podtrhují původní cínové píšťaly, které – na rozdíl od většiny varhan nejen u nás, ale i v Evropě – unikly válečné rekvizici drahých kovů v roce 1917.

Více o varhanách, benefičních koncertech a sbírce najdete zde.