Studentský život poskytuje různé možnosti

Praha – V galerii tranzitdisplay byla otevřena výstava s názvem Možnosti studentského života. Výstava podněcuje k reflexi problematiky studentstva a studentských hnutí a zároveň je součástí projektu, který vznikl u příležitosti 70. oslav mezinárodního dne studentstva. Studentská komora rady VŠ (SK RVŠ) připravila projekt výstavy a festivalu, jehož prostřednictvím chce nastolit otázku identity studentů a jejich rolí ve společnosti.

Projekt zahrnuje několik platforem: tematickou výstavu a sérii tematických diskusí v galerii tranzitdisplay, přednášky a diskusní setkání na půdě vysokých škol, agitační intervence do městského prostoru ad.

Přes značnou míru zastoupení faktografického a teoretického materiálu výstava není zamýšlena jako didaktický nástroj či nestranné zprostředkování informací, ale jako aktivistický počin, který chce za pomoci teoretických, výzkumných a uměleckých prostředků vyjádřit určité zaujaté stanovisko k aktuální situaci vysokého školství v ČR a v Evropě (chystaná reforma terciárního vzdělávání; Boloňský proces).