Asociace fotografů posedmé hledá osobnost roku

Praha - Asociace profesionálních fotografů České republiky (AFČR) vyhlásila sedmý ročník ceny Osobnost české fotografie. Smyslem ocenění je podle statutu podnítit zájem o dění v této oblasti, zvednout prestiž fotografie ve společnosti a upozornit na mimořádné výkony a události. Návrhy lze zaslat do 15. ledna na poštovní či elektronickou adresu AFČR. Návrhy mohou podávat fyzické osoby i instituce bez jakéhokoliv omezení. Každý musí obsahovat výstižné zdůvodnění nominace, kategorii a kontakt na navrhovatele i nominovaného. 

Cena Osobnost české fotografie je určena fotografovi, pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který během roku zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie v ČR či v zahraničí. S cenou nejsou spojeny žádné finanční ani jiné hmotné požitky. Každoročně bývá na ocenění nominováno přibližně 30 kandidátů.

V roce 2003 dostal cenu fotograf Josef Koudelka a následující rok kurátor Jaroslav Anděl. Cenu za rok 2005 obdrželi společně Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. Osobností roku 2006 se stal Jiří Stach a v nové kategorii Za dlouhodobý přínos fotografii byla ve stejném roce oceněna historička Anna Fárová. V roce 2007 zvítězili Jindřich Štreit a Miroslav Vojtěchovský, v roce 2008 Dana Kyndrová a Pavel Dias.

Asociace profesionálních fotografů České republiky

byla založena v roce 1990 jako sdružení profesionálních a tvůrčích fotografů. Je přímým pokračovatelem fotografické sekce bývalého Fondu výtvarných umění a Svazu výtvarných umělců. Posláním AFČR je vytváření společenských a materiálních podmínek pro svobodnou a nezávislou uměleckou tvorbu v zájmu jejího uměleckého přínosu a technické úrovně. V současné době má 230 stálých a 11 čestných členů.

Dana Kyndrová
Dana Kyndrová
Více fotek
  • Dana Kyndrová autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/4/344.jpg
  • Fotografie z cyklu Bez domova autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/4/342.jpg
  • Pavel Dias autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/632/63167.jpg
  • Fotografie Pavla Diase autor: Pavel Dias, zdroj: Langhans Galerie Praha http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/635/63434.jpg