Jeruzalémská bible v češtině – růže trpělivosti překladatelů

Praha – Ve vánočním prosincovém měsíci vyšel dlouho očekávaný český překlad Jeruzalémské bible, který trval 29 let. Z francouzštiny jej vytvořili František X. Halas se svojí ženou Dagmar. Jeruzalémská bible je jeden z nejuznávanějších moderních biblických překladů. Toto dílo vyšlo z práce francouzských biblistů a teologů, kteří kvůli studiu Písma svatého založili v Jeruzalémě před sto dvaceti lety Biblickou školu, v níž se věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie.

„Po dokončení překladu to na jednu stranu byla po tolika letech obrovská úleva, ale také prázdno. Z francouzštiny jsme překládali bez další korekce jenom úvody a marginálie. Ostatní části byly kontrolovány velmi pečlivě podle původních jazyků. Hlavním patronem překladu Starého zákona byl dnešní biskup Královehradecký otec Dominik Duka, který když začínal s překladem, byl mladičký dominikán. My jsme věděli, že překlad bude trvat dlouho, ale že to bude 29 let, to jsme opravdu netušili. Ovšem základní překlad byl hotov poměrně brzo, ještě za totality. Po revoluci 1989 už ale času hodně ubylo, ale na tom základě se dalo stavět dál, byť pomaleji,“ přiblížil úskalí překladu prvorozený syn básníka Františka Halase, diplomat, historik a překladatel František X. Halas v rozhovoru pro ČT24.

V letošním roce vyšly tři na sobě nezávislé překlady Písma – Bible 21, Český studijní překlad bible a Jeruzalémská bible. „Já si myslím, že všechny ty tři překlady se dobře doplňují. Bible 21 se zaměřuje především na zprostředkování prvního pohledu na biblické příběhy, Český studijní překlad chce naopak nabídnout pohled velice prohloubený, neboť obsahuje různé varianty textologických poznámek a podle mého, Jeruzalémská bible stojí tak někde uprostřed. Je to překlad, který má velice dobře propracovaný kritický aparát, což je vlastně podstatná část, kterou iniciátoři nového překladu chtěli zprostředkovat českým čtenářům,“ informoval dále v rozhovoru překladatel.

Česká Jeruzalémská bible je už součástí vatikánské knihovny. Kompletní vydání českého překladu ve zdobené vazbě totiž předali zástupci církve Svatému otci Benediktu XVI. při jeho návštěvě Česka v září tohoto roku.