Ženy chtějí být v Klubu dam i po 145 letech

Praha - Jako první ženskou organizaci orientovanou na vzdělávání založil roku 1865 známý český cestovatel a mecenáš Vojtěch Náprstek Americký klub dam. Organizace, zobrazená například v seriálu Sňatky z rozumu, přežila obě světové války, v roce 1948 ale byla zakázána. Od poloviny 90. let klub opět funguje, podle jeho předsedkyně Mileny Secké zájem o členství převyšuje možnosti organizace.

„Klub vznikl z touhy po vzdělání, zrovna v té době po něm byla poptávka. Náprstek pobýval deset let v Americe, věděl, jak na to - vzdělání se podávalo tak, aby bylo přitažlivé: pořádaly se exkurze, ženy navštěvovaly knihovnu v Náprstkově domě,“ připomíná současná předsedkyně klubu Milena Secká. Členky se věnovaly i charitativní činnosti a péči o muzeum.

Herečka Jiřina Jirásková klub navštěvovala coby Hana Bornová v seriálu Sňatky z rozumu. „Úzce to souviselo s charakterem mé postavy; obě sestry Bornové byly lačné vzdělání, měly světovou povahu,“ říká Jirásková. Připomíná, že pro Náprstka bylo složité se v USA prosadit - nějakou dobu se musel živit i prodáváním rakví; přesto nikdy nezanevřel na osvětovou činnost.

Slovo „americký“ v názvu klubu vyjadřovalo symbol a pokrokovost. Míval kolem dvou set členek, celkem se v něm vystřídalo přes 1500 žen. Byly mezi nimi ženy všech věkových kategorií, ženy chudé i šlechtičny. Do činnosti klubu se zapojila i manželka prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka Charlotta nebo Náprstkova manželka Josefa.

Od roku 1996 klub opět funguje jako občanské sdružení žen, které se zajímají o historii a kulturu. Vzhledem k omezeným prostorům Náprstkova muzea a velké poptávce po členství platí stejné pravidlo jako kdysi - novou členku musí doporučit stávající členka. „I v dnešní době je příjemné setkávat se s podobně naladěnými lidmi; technika běží přes nás a osobní kontakt chybí,“ říká Secká.

Americký klub dam
Americký klub dam