Jiří T. Kotalík se ujal funkce rektora AVU

Praha - Akademie výtvarných umění má ode dneška nového rektora Jiřího T. Kotalíka. Jeho funkční období začíná dnes a vyprší koncem ledna 2014. Kotalík už AVU vedl po dvě funkční období v letech 1997 až 2003, poté jej na šest let vystřídal Jiří Sopko. Prezident Václav Klaus nového rektora jmenoval 14. ledna. Ve svém volebním programu Kotalík deklaroval především snahu o udržení standardu kvality akademie, prosazení a zachování specifik vysokých uměleckých škol, inovaci struktury a náplně výuky podle potřeb studentů.

Akademický senát AVU zvolil Kotalíka loni na podzim 16 hlasy z 21, jediným protikandidátem byl tehdy další pedagog akademie Jiří Příhoda. Kotalíkovo zvolení se nelíbilo některým studentům školy. Podle nich fakt, že senát zvolil do čela AVU člověka, který ji už dříve vedl, svědčí o konzervativní tendenci směřování školy. Studenti a absolventi AVU ke konci loňského roku sepsali otevřený dopis, v němž požadovali změny, například ve způsobu obsazování pedagogických míst.

Vypadá to, že kritici z Iniciativy „pro AVU“ našli s novým rektorem společnou řeč. Na základě dohody s Kotalíkem tak iniciativa uspořádá na konci února veřejné setkání akademické obce AVU, kde by se mělo hovořit o budoucnosti a směřování školy.

Jiří T. Kotalík

se narodil v roce 1951, v 70. letech působil v Pražském středisku památkové péče a ochrany přírody, v letech 1981 až 1984 na filozofické fakultě a v roce 1984 nastoupil na AVU jako asistent katedry teorie dějin umění. Od roku 2003 je vedoucím katedry. V letech 2003 a 2004 byl generálním ředitelem Národního památkového ústavu. Kotalík je autorem mnoha publikací z oblasti historie umění a architektury zejména barokní doby a 19. a 20. století.

David Vávra a Jiří T. Kotalík
David Vávra a Jiří T. Kotalík