Kde je Dům se zelenou střechou…?

Praha - Příběh dvou výjimečných žen ze severních Čech, vydávajících se na cestu za dávnými vzpomínkami a za smířením, natočila režisérka Blanka Závitkovská. Snímek Dům se zelenou střechou je výpovědí dvou žen, jejichž osudy poznamenala druhá světová válka, příběhem Liberce i celého českého národa. Česká televize ho uvede dnes od 20 hodin na programu ČT2, 1. března pak bude mít snímek premiéru na obrazovkách německé televizní stanice ARD/SWR.

„Příběh z města pod Ještědem je komorním portrétem dvou žen, jejichž životní příběhy vypráví paralelně. Jedna pochází z katolické rodiny českých Němců, druhá z česko-německé rodiny židovského vyznání. Oběma poznamenala život válka, když musely změnit místo domova i státní příslušnost,“ říká o dokumentu jeho autorka Blanka Závitkovská.

Současné záběry se ve snímku mísí s dobovými záběry z Národního filmového archivu, archivu v Liberci i soukromých zdrojů. Vzpomínky v obraze protínají dějinné události 20. století, které prošly Libercem a Českou republikou. V dokumentu se mluví německy, česky, italsky a anglicky; je proto doplněn titulky.

„Jsem Evropanka, která žije v Itálii, ale často se jí stýská po její vlasti v severních Čechách,“ říká o sobě Němka Isa. Narodila se v Indii, kde její otec před válkou pracoval, ale dětství prožila v Liberci. Po válce musela odejít, přes třicet let pak v Liberci nebyla. Když zemřela její matka a starší bratr, poslední lidé, kteří Ise zpřítomňovali pouto s vlastí, probudil se v ní stesk po domově. „Tehdy jsem se rozhodla napsat na adresu našeho domu - bývalého domu mých rodičů. Nechtěla jsem tam rovnou jet, protože jsem měla strach, že mě odmítnou,“ nastiňuje Isa cestičku, jakou se dostala zpět do Liberce a do svého „domu se zelenou střechou“.


Liberecká židovka Edita jako dítě žádné rozdíly mezi Němci, Židy a Čechy nepociťovala. Před fašisty stačila uprchnout do Anglie, kde se dala do služeb RAF. Po válce zůstala nějaký čas v Anglii, pak se vrátila zpátky do Liberce. Zde jednoho dne potkala i Isu. „Na ten první moment našeho setkání nezapomenu,“ vzpomíná Isa.

Isa je autorkou knih Návrat pod zelenou střechu a Židé v Liberci. První vyšla při příležitosti vstupu Česka do Evropské unie a je svědectvím o úzkostném hledání její identity nedílně spojené s dětstvím, které pro ni skončilo odchodem z Čech. Zorganizovala také setkání svých spolužáků po 60 letech, na které přijeli lidé ze všech končin světa.

Dům se zelenou střechou / dokument ČT
Dům se zelenou střechou / dokument ČT
Více fotek
  • Dům se zelenou střechou / dokument ČT zdroj: ČT http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1415/141473.jpg
  • Dům se zelenou střechou autor: ČT, zdroj: ČT http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1413/141295.jpg
  • Blanka Závitkovská autor: ČT, zdroj: ČT http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1413/141299.jpg