Bývalé Federální shromáždění představuje památkářské Oscary

Praha – Nad společným projektem, výstavou Historické skvosty, památky v České republice, se sešli Národní památkový ústav a Národní muzeum. V budově bývalého Federálního shromáždění (nová budova Národního muzea, Václavské náměstí, Praha 1) dnes výstavu otevřou generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naďa Goryczková a ředitel Národního muzea PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.

Výstava představí nejen českou památkovou péči, její činnosti a významné události, ale součástí budou také ceny Europa Nostra, někdy označované za tzv. památkářské Oscary, a představení projektů, které jej obdržely. Bez nadsázky se jedná o nejvyšší ohodnocení práce památkové péče, na něž aspiruje v současné době také Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou.

Projektům, které byly už tímto vyznamenáním v České republice oceněny, je věnována část výstavy, včetně trojrozměrných exponátů z oceněných památek – hradu Český Krumlov, hradu Karlštejn a zámku Konopiště. Kastelán hradu a zámku Bečov nad Teplou Mgr. Wizovský představí také knihu, kterou k nominaci na cenu Europa Nostra vydali.

Expozice na 26 panelech představuje péči o památky v českých zemích. Panely stručně seznamují se základními údaji z památkové péče od jejích počátků v Rakousku a poté v Československu přes památkové zóny a disciplínu památkové technologie až po soupis památek zapsaných na listině UNESCO. Dále jsou představeny všechna témata a obory, kterými se památková péče zabývá, např. hrady a zámky, mobiliární fondy, církevní památky, lidová architektura, technické památky a archeologické dědictví.

Samostatná část je věnována Karlovu mostu, zrovna jako úspěšným akcím, na kterých se NPÚ podílel – opravě Loosovy vily, Národního a Stavovského divadla, Rudolfina či Obecního domu. Avšak připomenuty jsou i zaniklé památky a po nich ty, které se naopak, i když se zdál jejich stav beznadějný, podařilo zachránit.

Se zámkem Bečov nad Teplou bezprostředně souvisí i další slavnostní části vernisáže. Jednou z nich je odstartování tzv. roku sv. Maura, protože v letošním roce oslavíme 25. výročí nalezení jedné z našich nejvýznamnějších památek – bečovského relikviáře sv. Maura, k němuž bude právě v průběhu roku 2010 pořádána řada speciálních kulturních akcí. Jubilejní rok symbolicky otevře spolu s generální ředitelkou NPÚ i JUDr. František Maryška, velitel kriminalistické skupiny, která vypátrala relikviář sv. Maura v roce 1985.

Další slavnostní ceremoniál je spojený se křtem knihy Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace, vydané u příležitosti nominace památky na cenu Europa Nostra, jimž je část výstavy věnovaná.

Model hradu a zámku Bečov
Model hradu a zámku Bečov
Více fotek
  • Model hradu a zámku Bečov autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1007/100674.jpg
  • Karlův most zdroj: wikipedia http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1026/102587.jpg