Kresba jako záznam. Co si „čmárali“ známí výtvarníci?

Brno – Kresba může být hotovým uměleckým dílem, častěji je předstupněm jeho realizace. Výstava v brněnské Moravské galerii se soustředí ale především na to, co kresba svou podstatou umožňuje – bezprostřední záznam skutečnosti nebo myšlenky. Nechává nahlédnout do zákulisí tvorby českých i světových uměleckých osobností uplynulých sta let prostřednictvím tzv. privatissim, tedy kreseb, které sloužily především pro potřeby umělců a nebyly určeny pro oči veřejnosti.

„Výstava obsahuje kolem 160 kreseb pocházejících z majetku Moravské galerie, z nichž většina je představena veřejnosti poprvé,“ upřesnil Petr Ingerle. Mezi jmény autorů se objevuje například Josef Čapek, Emil Filla, Bohumil Kubišta, Karel Malich, Adriena Šimotová, Václav Špála nebo František Tichý.

Návštěvníci si mohou prohlédnout jejich studijní nebo příležitostné záznamy, cestovní deníky, juvenilia, ale také kresby z vězení či války. Převážná většina těchto kreseb byla vytvořena tužkou na papíře, některé také perem, štětcem nebo tuší. Exponáty jsou členěny do šesti oddílů – Místa a děje, Ideje, Imaginace, Stopa, Pohyb a Tělo. Součástí expozice je i digitální projekce reprodukovaných listů autorských skicáků.

Výstava s názvem „Možnosti záznamů. Sto let v kresbách ze sbírky MG“ bude v Místodržitelském paláci k vidění od 19. února do 16. května. V rámci doprovodného programu jsou připraveny dvě prohlídky výstavy s jejím autorem, výukové pořady pro základní a střední školy a tvůrčí dílny, například na téma intimita a individualita sdílená prostřednictvím neškolené kresby.

Přestože se pohybujeme…

… v jiném kulturním a dobovém kontextu, věřím, že výstava i publikace dá po svém, znovu, ale jinak za pravdu Paulu Valérymu, jenž v souvislosti s Edgarem Degasem svým charakteristicky paradoxně přesným způsobem konstatoval: „Neznám umění, které by mělo takové nároky na inteligenci jako kresba.“ /Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně/

1

Bohumil Kubišta / V parku (1908; studie k obrazu Nedělní promenáda v Riegrových sadech)
Bohumil Kubišta / V parku (1908; studie k obrazu Nedělní promenáda v Riegrových sadech)
Více fotek
  • Bohumil Kubišta / V parku (1908; studie k obrazu Nedělní promenáda v Riegrových sadech) zdroj: Archiv Moravské galerie v Brně http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1440/143903.jpg
  • František Bidlo / Karikatura (kolem roku 1935) zdroj: Archiv Moravské galerie v Brně http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1440/143907.jpg