Národní divadlo se bude převlékat

Praha - Národní divadlo vyhlásilo soutěž na dlouho plánovanou rekonstrukci fasády své historické budovy. Stavba z 19. století by se měla opravovat čtyři roky ve čtyřech etapách, z nichž první by měla začít už letos. Práce by neměly omezit provoz divadla. Smlouvu uzavře divadlo s jedním dodavatelem na všechny etapy opravy, předpokládaná cena zakázky je 160 milionů korun bez daně. Cena bude jediným kritériem soutěže.

Rekonstrukce fasády se plánuje už několik let. Předcházela jí oprava střechy, zábradlí a sousoší trig, což stálo 23,5 milionu korun a skončilo v roce 2008. Jednání o financování generální opravy s ministerstvem kultury začala před čtyřmi lety. „Nyní jsme dostali pokyn, že peníze budou uvolněny,“ řekl technicko-provozní ředitel ND Václav Pelouch.

Zájemci naleznou informace v Informačním systému o veřejných zakázkách. Lhůta pro dodání žádosti o účast v soutěži je 14. dubna.

Opravy krok za krokem

  • Při první etapě se bude opravovat severní fasáda divadla (k Národní třídě) a vodorovné konstrukce stavby, tedy izolace všech balkonů a teras celé budovy.
  • V roce 2011 se práce přeruší, protože je naplánovaná rekonstrukce tunelů pod nábřežím, které tvoří technické zázemí divadla, zajišťují například nasávání vzduchu.
  • Pokračovat se bude v roce 2012 opravou východní fasády, tedy té, která míří k Divadelní ulici a Nové scéně.
  • V roce 2013 přijde na řadu jižní fasáda.
  • V roce 2014 projekt uzavře oprava západní fasády (k Vltavě).

Podle informací na serveru o veřejných zakázkách by se během rekonstrukce měly opravovat zejména plošné, plastické, zdobné a umělecké prvky z kamene, omítky a štuky, oplechované části fasády, fasádní výplně otvorů, mříže, sokly, terasy a balkony. Při opravě by se také měly nově řešit novodobé prvky na fasádě - květinové truhlíky, nástěnky či nástěnná světla.


Jedna z nejznámějších staveb Prahy vznikla koncem 19. století, přičemž položení základního kamene se 16. května 1868 stalo velkou národní manifestací. Myšlenka vlastního českého divadla znamenala pro vlastence ztělesnění vůle po národní svébytnosti a samostatnosti. Původní budovu ve stylu novorenesance navrhl architekt Josef Zítek. Dva měsíce po otevření v roce 1881 divadlo vyhořelo, Zítek se však na přestavbě odmítl podílet a práci převzal jeho žák Josef Schulz. Ten spojil budovu Národního divadla s Prozatímním divadlem a takzvaným Schulzovým domem. Respektoval Zítkovu architekturu a podařilo se mu spojit tři budovy různých autorů do stylové jednoty. Dne 18. listopadu 1883 se v Národním divadle znovu slavnostně zvedla opona.