Významný nález na Hradě: Druhá taková rytina v Praze není

Praha – Archeologové objevili na Pražském hradě fragment valového opevnění z 10. až 11. století a ještě staršího příkopu z 9. století. Raritou je ale především jednoduchá rytina na opuce nejspodnější řady kamenného zdiva hradby, která je zřejmě vyobrazením některé z tehdejších hradních staveb. K významnému nálezu došlo při archeologickém výzkumu v souvislosti se stavebními úpravami Informačního střediska Pražského hradu.

Zdroj: Archeologický ústav AV ČR Autor: M. Frouz

Archeologové zatím nejsou schopni přesně identifikovat význam jednoduché vyryté kresby. Odhadují, že by se mohlo jednat o schematické vyobrazení některé z tehdejších hradních staveb, stavební nebo jiný záznam. „Jde o první nález tohoto druhu v Praze,“ upozornila na významnost nálezu Jana Maříková-Kubková z Archeologického ústavu Akademie věd. Podle ní se dosud našly pouze rytiny lidí, zvířat či ptáků.

Nečekané objevy byly odkryty v místnostech jižně od průjezdu z druhého na třetí nádvoří až při dokončování výzkumu. V místnostech ležících dále od průjezdu směrem k jihu archeologové nalézali pod dnešními podlahami už jen skalnaté podloží. Původní terén se v těchto místech zvedal, a proto byl v 16. století, před výstavbou současných budov, zarovnán. Přitom byly všechny vrstvy s pozůstatky lidské činnosti odkopány.

Příkop ukazuje, že Hrad byl ještě kratší

Záchranný archeologický průzkum se ve Středním křídle Pražského hradu konal od ledna na rozloze 60 metrů čtverečních. Dnešní budova Středního křídla byla vystavěna po obou stranách zděné románské hradby z 12. století, která chránila Pražský hrad z nejpřístupnější, západní strany.

V letech 2001 až 2002 byl při stavebních úpravách v místnostech severně od průjezdu odkryt příkop s mohutnou dřevohlinitou hradbou a kamennou čelní plentou. Toto opevnění obkružovalo celý Pražský hrad v 10. a 11. století. Jeho dnešní západní části, první, druhé a čtvrté nádvoří, tvořily předhradí. Nejnovější nález příkopu ukázal, že Hrad byl v 9. století ještě o něco kratší.

Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukčních pracích v prostorách Informačního střediska v tzv. Středním křídle Pražského hradu
Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukčních pracích v prostorách Informačního střediska v tzv. Středním křídle Pražského hradu
Více fotek
  • Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukčních pracích v prostorách Informačního střediska v tzv. Středním křídle Pražského hradu autor: P. Měchura, zdroj: Archeologický ústav AV ČR http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1461/146022.jpg
  • Plán Pražského hradu s vyznačením opevnění a místa současného výzkumu autor: P. Měchura, zdroj: Archeologický ústav AV ČR http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1461/146025.jpg