Slavnosti na počest Fryderyka Chopina pokryjí celý rok

Krakov/Praha - V Polsku vrcholí oslavy dvoustého narození skladatele Fryderyka Chopina. Výroční akce ale běží už týden. Odborníci se totiž nemohou dohodnout, kdy přesně se Chopin narodil – 22. února nebo 1. března? Pořadatelé chopinovských slavností v Polsku vyřešili problém jednoduše. Narozeniny slavného polského rodáka byly pojaty velkoryse, v týdenním klavírním maratonu, který skončí právě dnes.

„Chopinovi životopisci tvrdí, že se narodil 22 února, ale Chopin a jeho rodina používali datum 1. března. Tehdy bývalo zvykem, že dítě bylo pokřtěno několik dnů po porodu a jako datum narození se použilo datum křestu,“ vysvětlila vzniklé rozpory Edyta Duda-Olechowska, pořadatelka klavírního maratonu.

Během maratonu ve varšavské staré radnici se představilo 250 klavíristů z celého světa. Oficiální zahájení chopinovského roku proběhlo také v Krakově, v katedrále svatého Stanislava a Václava. Během slavnostní mše zahrál Chopinovy skladby Kevin Kenner.

Video Reportáž Miroslava Karase
video

Reportáž Miroslava Karase

Bylo to vůbec poprvé, co v tomto pro Poláky symbolickém kostele na vrchu Wawel proběhl klavírní koncert. Na posvátném místě polského národa pak byla odhalena kopie medailonu z Chopinovy pařížské hrobky.

Oslavy dvoustého narození Fryderyka Chopina budou pokračovat po celý rok. Mimo jiné i na EXPO v Šanghaji. 

Chopin má konečně i muzeum

Fryderyka Chopina jako obyčejného člověka s jeho radostmi i strastmi se snaží přiblížit i nové muzeum, které bylo dnes otevřeno ve Varšavě. Ucelená expozice o hudebním skladateli, jež by „držela krok s dobou“ doposud v polském hlavním městě chyběla. Zřizovatelé Chopinova muzea si od něho slibují, že se stane jedním z cílů návštěvníků polské metropole.

„Nemá to být muzeum o Chopinovi, ale muzeum s Chopinem,“ řekl Andrzej Sulek, ředitel Národního institutu Fryderyka Chopina. „V expozici jsou na jednu stranu využity multimediální interaktivní technologie, na druhou stranu se tu návštěvníci setkají s kouzlem originálu, jako jsou Chopinem napsané partitury, jeho poslední klavír, předměty, které používal a kterých se dotýkal,“ uvedl Sulek o nejnovějším varšavském muzeu.

Kurátoři muzea, jež se nachází v Paláci Ostrogských v centru Varšavy, si přáli, aby se prohlídka stala pro každého individuálním zážitkem. Návštěvníci si proto termín, kdy by do muzea chtěli jít, musejí zarezervovat na internetu nebo v pokladně. Zároveň si v jednom z osmi jazyků vyberou takovou úroveň výkladu, která jim bude nejvíce vyhovovat. Muzeum nebude pořádat skupinové prohlídky.

V jednotlivých místnostech návštěvníci poznávají různé aspekty Chopinova života. Mezi jinými zavítají do salonu v jeho pařížském bytě, v němž stojí skladatelovo poslední piano. Jde o hudební nástroj umělcovy oblíbené značky Pleyel. Vzduch v této místnosti je prosycen vůní fialek, které, jak tvrdí znalci, Chopin miloval.