Národní muzeum vzdává poctu demokracii - Řády Václava Havla

Praha – Jedna z posledních expozic připravených pro hlavní budovu Národního muzea představuje zahraniční i české řády a vyznamenání. Základem výstavy s názvem Řády Václava Havla – Pocta demokracii jsou řády prvního polistopadového prezidenta, který je muzeu poskytl, aby byly přístupné všem zájemcům. Návštěvníci si od 3. března mohou prohlédnout například Řád bílého lva, Řád bílé orlice nebo francouzský Řád čestné legie.

Za pancéřovaným sklem je ve vitrínách umístěno celkem 26 ocenění, které Havel získal v Česku nebo v zahraničí. „Poté, co přestal být prezidentem, je svěřil nám. A my jsme si od té doby říkali, že by bylo dobré je ukázat veřejnosti. Jsou vystaveny všechny řády, od prvního, který získal v roce 1990, až po poslední z roku 2006,“ doplnil ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Řády, které obdrželi Havlovi předchůdci v čele státu, počínaje Masarykem a konče Husákem, jsou uloženy ve sbírkách Vojenského historického muzea.

Expozice Pocta demokracii zahrnuje vedle Havlových řádů i exponáty z největší světové sbírky evropských řádů a vyznamenání. Muzeu ji v roce 1997 daroval Václav Měřička. „Otevíraná expozice obsahuje ty nejvzácnější vyznamenání a řády z celého světa a jsem přesvědčen, že se bude těšit velkému zájmu návštěvníků,“ doufá Lukeš.

Vystavené řády jsou doplněny o další exponáty – zlaté mince nebo vyfotografované detaily klenotů se stručným popisem. Například Havlův Řád bílé orlice doplňuje nejstarší známé vyobrazením polského heraldického zvířete na unikátní minci ze 13. století; vitrínu s  Řádem čestné legie pak nejstarší řád legie udělený Čechovi Napoleonem na slavkovském bojišti.

Vzácnost nové expozice Národního muzea potvrzují slova autora výstavy Tomáše Kleisnera: „Jde o tak vzácné věci, že téměř nikdy nepřijdou na trh, takže nevíme, jaká je jejich hodnota v penězích.“

Historické počátky dnešních řádů…

0…jsou spojeny s dobou křižáckých válek. Výrazným předělem v historii řádů byla ale až Napoleonova Čestná legie. Na rozdíl od starých královských řádů ručených pro malou skupinu poddaných byla přístupná všem Francouzům.

Napoleonův příklad ovlivnil nově vznikající řády. Během 19. a 20. století  založily záslužné řády všechny státy světa. Výjimkou je Švýcarsko a také Spojené státy americké nepřijaly nikdy pojem „řád“, zato vyznamenání a medailí se zde uděluje mnoho. Řádové dekorace se od jednoduchých křížů středověku postupně vyvinuly k novodobým symbolům.

V České republice přísluší právo propůjčovat a udělovat vyznamenání prezidentu republiky. Nejvyšším českým řádem je Řád bílého lva. Založen byl v roce 1922 a původně byl určen jen pro cizince.

Český šlechtický kříž
Český šlechtický kříž
Více fotek
  • Český šlechtický kříž zdroj: Národní muzeum http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1470/146966.jpg
  • Řád čestné legie zdroj: Národní muzeum http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1470/146973.jpg