V Brně začaly týdenní dialogy s uměním

Brno - Diskuze, přednášky a doprovodné programy k výstavám nabízí Týden výtvarné kultury, společná akce brněnských muzeí a galerií a Masarykovy univerzity. Cílem je upozornit na šíři a kvalitu výtvarného života v Brně a dokázat, že umění je připraveno promlouvat k zájemcům, kteří k němu najdou cestu. Akce potrvá do 14. března, podílejí se na ní Moravská galerie, Dům umění města Brna i řada menších galerií.

Podle Radka Horáčka z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity je akce jedinečnou příležitostí, jak „přijít k obrazům“ -vyslechnout si odborné komentáře, diskutovat, setkat se s vystavujícím umělcem a zažít zajímavý doprovodný program, často i s tvůrčími prvky. Týden výtvarné kultury připomíná i odkaz Igora Zhoře, významného popularizátora současného umění (1925-1997).

Z programu přehlídky

Listuj a dívej se! - Výtvarné knížky pro děti a dospělé

Muzeum umění pod širým nebem - O sochách na Masarykově univerzitě diskutují emeritní rektor Eduard Schmidt a výtvarný teoretik Radek Horáček

Umělec před svým dílem - Přednáška a beseda věnovaná dílu teoretika a výtvarného pedagoga Igora Zhoře

90 TISÍC (snímků za hodinu) - Autorská videoprojekce s komentářem

Filmové Brno - Dobrodružství Barona Prášila (filmová projekce)

Remytologizace umění aneb psychedelie mezi médii - abstraktní příběhy Petra Váši (přednáška)

Program začíná každý den již dopoledne, kdy se konají workshopy a přednášky pro žáky základních a středních škol, a většina dnů je zakončena koncertem. Moravská galerie například nabídne setkání s malířem ruského původu Viktorem Pivovarovem, jehož výstavu nedávno otevírala v Pražákově paláci. Komentované prohlídky se konají i v dalších výstavních síních. Díky spolupráci Moravské galerie a Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického začne nový cyklus věnovaný videoartu a experimentální tvorbě.