Šedá je dobrá

Chicago/Praha - V Muzeu současné fotografie v Chicagu (The Museum of Contemporary Photography, Chicago / MoCP) až do 28. 3. 2010 probíhá výstava 50% šedá: Nový pohled na současnou českou fotografii. Výstava spojuje díla šesti umělců (z nichž dva tvoří autorské duo), kteří se zabývají rozličnými podobami média fotografie a nacházejí skryté významy v každodenní skutečnosti. Tematicky se obrací ke vztahu mezi časem a prostorem, k procesu vnímání a obecně se hlásí k dlouho odmítaným modernistickým postupům.

Spíše než estetikou jednotlivých snímků se tito umělci zabývají jejich výběrem a instalací, aby tak popřeli zdánlivou objektivitu, která se fotografii obvykle připisuje.

Místo zářivě barevných digitálních děl, které dominují současné fotografii, umělci z výstavy 50% šedá pracují s tradiční analogovou černobílou fotografií, jíž se české umění proslavilo. Výstava ovšem nechce přeceňovat vliv, jaký na její účastníky měla země jejich původu, spíše chce obecně přehodnotit způsoby, kterými mohou historické okolnosti – v tomto případě stereotypně chápaná „šedá“ post-komunistické společnost – ovlivnit uměleckou produkci a její vnímání v odlišném prostředí. 

Termín výstavy: 29. 1. – 28. 3. 2010

Místo výstavy: The Museum of Contemporary Photography, Chicago / MoCP

Zúčastnění umělci:

Štěpán Grygar

Lukáš Jasanský a Martin Polák

Markéta Othová

Michal Pěchouček

Jiří Thýn

Kurátoři:

Karel Císař, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Karen Irvine, Muzeum současné fotografie v Chicagu

50%Grey
50%Grey
Více fotek
  • 50%Grey zdroj: VŠUP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1487/148609.jpg
  • 50%Grey zdroj: VŠUP http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1487/148608.jpg