Nejlepší město pro podnikání - Klatovy

Praha - Jako nejlepší město pro podnikání byly letos vyhlášeny Klatovy. Prvenství získaly v soutěži Město pro byznys, kterou každoročně pořádá týdeník Ekonom. V loňském roce zvítězil Humpolec, který je letos na druhém místě. Třetí místo obsadil Jeseník. Soutěže se zúčastnilo 205 měst. Praha byla však hodnocena zvlášť, podle mluvčího soutěže Michala Kaderky by bylo porovnání ostatních měst s Prahou nesrovnatelné.

K vítězství Klatov nejvíce přispělo efektivní využívání evropských dotací, v jehož celkovém hodnocení čerpání má město primát. Zároveň mu pomohlo i dobré fungování místní veřejné správy, která za posledních pět let investovala do rozvoje infrastruktury a dopravní obslužnosti miliardu korun. Město také těží z cestovního ruchu.

Klatovům ale k prvenství pomohl i bouřlivý rozvoj průmyslové zóny. „Oslovili jsme nejdřív místní obyvatele a k našemu překvapení celých těch 17 hektarů průmyslové zóny je rozebráno mezi místními podnikateli,“ uvedl místostarosta Klatov Jan Vrána. Jediné, co městu škodí, jsou vysoké ceny. Ty jsou dány blízkostí německých hranic, a tudíž vyšší konkurencí.

Video Reportáž Mirky Vildové a Veroniky Kubíčkové
video

Reportáž Mirky Vildové a Veroniky Kubíčkové

Humpolec doplatil na nenasytné podnikatele

Loňskému vítězi Humpolci podle starosty Jiřího Kučery uškodily zejména stále se zvyšující požadavky a očekávání místních podnikatelů v souvislosti s umístěním města v roce 2008.


Překvapení roku - Jeseník

Velkým překvapením letošního ročníku soutěže bylo umístění Jeseníku na třetím místě. „Je to město, které veřejnost vnímá jako periferii, ale Jeseník umí čerpat peníze z EU, umí vytvářet podmínky pro podnikání,“ podotkl ředitel Factum Invenio Jan Herzmann.

Zaskočený vynikajícím umístěním je i sám starosta města Petr Procházka. „Pro nás je to velké překvapení, přece jen jsme strukturálně postižené území,“ řekl ČT24.

Co se v soutěži hodnotí?

Hodnocení soutěže se zaměřuje na pět desítek kritérií, mezi nimi podnikatelské prostředí, lokalitu, podmínky pracovního trhu, přístup veřejné správy a cenové podmínky. Také samotní podnikatelé se pak mohli vyjádřit k tomu, jak se jim v daných městech daří.

„Letošní pořadí bylo ovlivněno změnami na pracovním trhu, a to především ve městech, kde převažuje průmysl,“ uvedla Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom. V soutěži byla letos nově hodnocena i pořadí krajů, zde dosáhl největšího úspěchu Liberecký kraj.

CTPark Humpolec
CTPark Humpolec