Letošní ceny tepla zůstávají stejné, zdražovat se bude příští rok

Praha - Ceny tepla pro tuzemské domácnosti se letos vesměs nezvýší. Příští rok však mnohé teplárenské firmy plánují navýšení cen tepelné energie, a to většinou do pěti procent. Údaje vyplývají z průzkumu Teplárenského sdružení ČR, který byl zaměřen na ceny tepla v topné sezoně 2009/2010. Průzkumu se zúčastnilo 24 členů sdružení zastupujících 33 teplárenských společností, které zásobují teplem celkem 1,1 milionu domácností.

Odborníci ovšem tvrdí, že pro zdražení tepla není důvod. „Cena uhlí je vázána na ceny elektřiny a inflaci. Všichni víme, že ceny elektřiny v letošním roce dramaticky klesly, inflace je prakticky nulová. V tomto případě bych naopak očekával pokles ceny uhlí, a to až o deset procent,“ uvedl jednatel společnosti ENA Jiří Gavor.

Teplárny nemusí zdražovat, ale chtějí

Za růstem ceny může být i snaha firem vydělat na teple co nejvíc, dokud mají teplárny uzavřené kontrakty na dodávky uhlí. Poté totiž ztratí jistotu pevné ceny za uhlí. To potvrzují i teplárny. „Dlouhodobé kontrakty docházejí a opravdu v současné době uhelné společnosti, které působí na českém trhu, nejsou ochotny uzavírat další dlouhodobé kontrakty. Baví se o tom, že budou uzavírat kontrakty roční,“ zdůvodnil to předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR a generální ředitel Tepláren Brno Alexej Nováček.

Nováček dnes uvedl, že 73 procent oslovených tepláren letos cenu tepla nezměnilo. Zhruba 12 procent tepláren ji snížilo až o pět procent, stejný podíl tepláren je snížil o více než pět procent. Naopak zvýšení cen tepla o více než pět procent v průzkumu oznámila tři procenta tepláren.

Podle Nováčka uhelné teplárny cenu tepla od začátku roku nezvyšovaly, některé ji naopak snížily, a to o několik procent. Plynové teplárny díky poklesu cen zemního plynu ceny tepla snížily, přičemž některé z nich i několikrát, jak potvrdilo i sdružení: „Jednalo se o zlevnění v řádu několika desetikorun na gigajoule. Při průměrné spotřebě tepla okolo 40 gigajoule tak domácnosti mohou za letošní rok ušetřit i několik tisícikorun.“

46 procent tepláren hodlá příští rok zvýšit ceny tepla až o pět procent

Celkem 46 procent tepláren hodlá příští rok zvýšit ceny tepla až o pět procent. Se zvýšením cen tepelné energie o více než pět procent počítá 15 procent tepláren, cenu na letošní úrovni hodlá ponechat 21 procent teplárenských společností, devět procent očekává pokles až o pět procent a devět procent zatím neví, jak se budou jejich ceny tepla příští rok vyvíjet.

Podle propočtů sdružení bude zvýšení cen tepla do pěti procent, které předpokládají uhelné teplárny, znamenat zvýšení ceny gigajoule tepla o několik desítek korun. „Důvodem bude zvýšení cen vstupů, tedy zejména paliva, vody a dalších komodit,“ stojí ve zprávě Teplárenského sdružení ČR, podle kterého se do cen tepla promítne také vyšší sazba DPH či investice do modernizace uhelných zdrojů, aby vyhovovaly přísnější legislativě.

Na druhé straně plynové teplárny zatím neví, jaké budou v příštím roce jejich ceny tepla, protože to ukáže vývoj cen zemního plynu. „V případě, že zůstane cena plynu stejná nebo se sníží minimálně, může i u plynových tepláren dojít k mírnému nárůstu ceny tepla v důsledku zvýšení DPH a cen ostatních vstupů potřebných při výrobě tepla,“ upozornilo Teplárenské sdružení ČR. Při výraznějším snížení ceny zemního plynu by ale ceny tepla z těchto zdrojů mohly dál klesat.

Z tepláren a blokových kotelen je v Česku zásobováno teplem pro vytápění a ohřev vody 1,6 milionu domácností. Členové Teplárenského sdružení ČR zajišťují dodávky pro více než 1,2 milionu domácností.

Ceny teplárenského uhlí by se měly regulovat

Navíc podle požadavku Teplárenského sdružení ČR by ceny uhlí pro jimi vyráběné kotle měl regulovat Energetický regulační úřad (ERÚ). Zavedení do praxe by prý zamezilo velkým výkyvům cen tepelné energie, které se odvíjejí především od cen uhlí. „ERÚ by jistě vytvořil korektní metodiku, jak postupovat. Když ERÚ dokáže korektně a férově regulovat cenu tepla, elektřiny a částečně i zemního plynu, tak dokáže regulovat i cenu uhlí. Není v tom rozdíl,“ míní Teplárenské sdružení ČR.

Teplárenské sdružení ČR uvedlo v prohlášení: „Chceme, aby se regulace uhlí pro teplárny řešila legislativně. Mělo by být zakotveno v zákoně, že když o to jedna ze stran vzniklého sporu požádá, bude o objemu a ceně uhlí pro teplárnu rozhodovat například ERÚ.“ Objem uhlí by díky tomu podle sdružení bezpečně zajistil dodávky tepla pro spotřebitele a cena uhlí by zároveň splňovala zákon o cenách, který nepřiměřené ceny zakazuje.

Těžba uhlí
Těžba uhlí
Více fotek
  • Těžba uhlí autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1046/104535.jpg
  • Energetika autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/628/62742.jpg
  • Teplárna autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/595/59435.jpg