Od listopadu se změní způsob placení daní

Praha - Od prvního listopadu vstoupí v platnost novela zákona o správě daní a poplatků, která nově upravuje den, do nějž se musí zaplatit daň. Kdo platí daně finančnímu úřadu bezhotovostním způsobem nebo prostřednictvím České pošty, musí počítat s tím, že dnem zaplacení se nově stane den, kdy platba dorazí na účet finančního úřadu. Doteď museli plátci zaplatit daň do 25. dne v měsíci. Další novinkou bude doba, po jakou se budou peníze pohybovat mezi účty. Ta by se měla zkrátit ze tří na dva dny. Dobrou zprávou pro podnikatele je tolerance, s níž bude daňový úřad po určitou dobu postupovat vůči hříšníkům.

Plátci daně musí nyní zaplatit daň do 25. dne v měsíci, z nich většina čeká až na tento den, kdy den platby je zároveň dnem splatnosti. To se nyní změní. Vyplývá to z novely zákona o platebním styku, která určila, že dnem platby se stane od 1. listopadu den, kdy platbu přijme banka nebo poskytovatel peněžních služeb finančního úřadu. „Novela o platebním styku je vyvolána potřebou sladit evropské právo a vnitřní právo,“ uvedl v rozhovoru pro Českou televizi Jan Knížek, vrchní ředitel pro daňovou správu.

Úprava se pravděpodobně nebude líbit podnikatelům a živnostníkům. „Za posledních 19 let jsme si zvykli na určitý systém, ale nedá se s tím nic dělat, když to není ani tak záležitost přání našeho státu jako spíše zmíněné harmonizace s Evropskou unií,“ míní Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků. Podnikatelé by měli platit daně více dopředu. „Bezpečná lhůta je tak dva dny předem,“ uvedl Knížek. Do nynější chvíle se peníze mezi účty pohybovaly tři dny. Od 1. listopadu dojde ke změně a doba se tak zkrátí na dva dny.

Pro podnikatele, kteří nezaplatí včas, sankce nebudou nijak tvrdé. „Je zde platný nový daňový řád, který nabyde účinnosti od roku 2011, podle nějž čtyři dny po dni splatnosti neplatíte úrok z prodlení. V tuto chvíli nic takového neplatí, ale daňová správa má možnost liberalizace v individuálních případech na žádost daňového subjektu. “Praxi na individuální žádost přizpůsobíme již tomu platnému, nikoliv však účinnému daňovému řádu, takže budeme řadu věcí tolerovat," dodal Knížek.

Zákony
Zákony