Dlužníci v MMF budou mít větší moc

New York – Věřitelé Mezinárodního měnového fondu v čele se Spojenými státy pracují na předání moci dlužníkům. Podle listu The Wall Street Journal Europe je takový přesun nepochopitelný. Termíny „dlužník“ a „věřitel“ v dokumentech MMF nefigurují, protože pro ty, kdo si půjčují, má fond vyhrazeno spojení „rozvojové a mladé tržní ekonomiky“ a ty, kteří peníze dodávají, nazývá „vyspělými zeměmi“. To ale nemění nic na skutečnosti, že dlouhodobí věřitelé tvoří jen malou část ze 186 členských zemí MMF.

 

Věřitelské země měly v MMF vždy více hlasů proto, že bez nich by fond neměl žádný spolehlivý přísun peněz. Navíc ty rozvojové země, které si nejvíce nárokují větší vliv, přitom nejsou ochotny stát se dlouhodobějšími věřiteli. Argumentují tím, že jejich ekonomiky mají nyní díky rychlému růstu větší podíl na globální ekonomice a „demokraticky vedený“ MMF by jim tak měl přiznat více hlasů.

Země jako Čína, Indie nebo Brazílie však nyní chtějí ještě více moci a věřitelé v čele s USA jsou ochotni jim vyjít vstříc. Komuniké ze zářijové schůzky G20 v Pittsburghu mluví o nejméně pětiprocentním přesunu hlasů k rozvojovým ekonomikám. Brazílie a Čína požadují zvýšení svých podílů o sedm procent, Evropa je však proti, protože by ztratila nejvíce. Mluvčí MMF uvedl, že loňský přesun hlasů zvýšil podíl rozvojových zemí na 42,1 procenta. To znamená, že kdyby se prosadilo další navýšení o sedm procent, byli by tradiční dlužníci již těsně před většinou.