Kolik ukousne úsporný balíček z mateřské, nemocenské a ošetřovného?

Praha - Český stát musí kvůli hospodářské krizi šetřit, a proto se dostal ke slovu tzv. Janotův úsporný balíček. Ten od příštího roku přinese řadu změn do peněžité pomoci v mateřství, nemocenské či ošetřovného. Příslušný zákon číslo 362/2009 Sb. již vyšel ve Sbírce zákonů, a tak bude stát od ledna 2010 vyplácet na těchto dávkách o něco méně než doposud. Kolik tedy bude možné od Nového roku na těchto dávkách získat?

Nemocenská

V současné době se při výpočtu nemocenských dávek vychází z hrubého příjmu za posledních 12 měsíců, pokud takto dlouho trvalo poslední zaměstnání. Vypočtený denní průměr příjmu prochází ještě redukcí a vlastní nemocenská je pak odstupňována v závislosti na délce trvání nemoci:

  • od 15 dne do 30. dne nemoci 60 procent z vyměřovacího základu
  • od 31. dne do 60. dne nemoci 66 procent z vyměřovacího základu
  • od 61. dne nemoci 72 procent z vyměřovacího základu

Podotýkám, že po dobu prvních 14 dnů zaměstnance finančně ze svých prostředků zabezpečuje jejich zaměstnavatel, a to tzv. náhradou mzdy. OSVČ a lidé, kteří onemocní v ochranné lhůtě až po skončení zaměstnání, nepobírají v době prvních 14 dnů nemoci žádné finanční prostředky a až od 15. dne nemoci dostanou rovnou nemocenskou.

Od ledna 2010 bude výše nemocenské stanovena jednotně, a to od 15. dne po celou dobu nemoci ve výši 60 procent vyměřovacího základu. Lidem, kteří začnou pobírat nemocenskou ještě v roce 2009, bude nemocenská od lednové výplaty také snížena na novou výši.

Peněžitá pomoc v mateřství

U peněžité pomoci v mateřství dochází od ledna 2010 snad k nejcitelnějšímu snížení ze všech uvedených dávek. Při jejím výpočtu totiž dochází hned ke dvěma omezením – snižuje se započítávání první redukční hranice, kterou se směrem dolů upravuje příjem, a klesá i výše peněžité pomoci z dosavadních 70 procent na nových 60 procent vyměřovacího základu. Snížení peněžité pomoci v mateřství se tak může pohybovat i v řádech tisíců měsíčně.

I u peněžité pomoci v mateřství bude platit to co u nemocenské – dávky, které budou přecházet z roku 2009, se od ledna 2010 budou také automaticky snižovat na novou výši.

Ošetřovné

U nemocenského a peněžité pomoci v mateřství dojde k omezení výše těchto dávek, ovšem u ošetřovného, které se lidově nazývá paragraf, se naopak zkrátí i možná délka jeho pobírání.

V současné době je ošetřovné možno pobírat po dobu 9 kalendářních dnů nemoci dítěte či jiné ošetřované osoby, v případě osamělého rodiče až v délce 16 kalendářních dnů.  Od ledna 2010 však z této doby budou první 3 dny neplacené, to znamená, že z devítidenního ošetřování bude finančně hrazeno pouze dnů 6 a v případě osamělých rodičů pak 13 dnů.

Jedině u této dávky však bude platit, že běžící dávky ještě z roku 2009 se nebudou od ledna 2010 automaticky upravovat, ale délka pobírání ošetřovného zůstane zachována na úrovni roku 2009 po celou dobu jejího vyplácení.

Pro konkrétní seznámení se snížením dávek jsou na webu Ministerstva práce a sociálních věcí k dispozici kalkulačky, na kterých si je možno výši jednotlivých dávek od ledna 2010 vypočítat.

A trochu optimismu závěrem – všechny uvedené změny a snížení dávek platí pouze pro rok 2010, od ledna 2011 se vše vrátí na dosavadní úroveň, tedy pokud zákonodárci nepřipraví další úsporný balíček.

Porodnice
Porodnice
Více fotek
  • Porodnice autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1138/113757.jpg
  • Matka s chlapcem autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1188/118736.jpg