Deficit veřejných financí letos stoupne na 6,6 procenta HDP

Praha - Deficit veřejných financí kvůli hospodářské recesi stoupne letos na 6,6 procenta hrubého domácího produktu. V novém fiskálním výhledu to dnes uvedlo ministerstvo financí. Evropská unie tak Česku uloží, aby deficit co nejdříve snížilo pod tři procenta požadovaný Maastrichtskými kritérii pro vstup do eurzóny. Ministerstvo financí se ale obává, že pokud se nezmění nastavení rozpočtové politiky, nebude Česko v dohledné době schopné deficit pod požadovanou tříprocentní hranici srazit. Zemi by tak mohly ze strany Evropské unie hrozit sankce.

Loni 2,1 procenta HDP, letos zřejmě 6,6 procenta a příští rok zhruba 5,3 procenta, tak se vyvíjí deficit veřejných financí. Ohledně jeho výše v dalších letech, je ministerstvo financí velmi skeptické. „Na základě předkládaného fiskálního výhledu je však zřejmé, že současné nastavení rozpočtové politiky neumožní dosáhnout požadovaného cíle, a to s největší pravděpodobností ani v roce 2013, tedy za horizontem současného výhledu,“ upozornilo ministerstvo.

Právě rok 2013 přitom zřejmě bude limitním termínem, do kdy bude unie po Česku chtít, aby dostalo deficit pod tři procenta. Pokud by to ČR nesplnila, hrozí, že jí unie pozastavení čerpání prostředků z Fondu soudržnosti.

Poroste i vládní dluh

Kvůli vývoji deficitu veřejných financí ministerstvo financí očekává i prohloubení vládního dluhu. Ten loni činil přibližně 1,105 bilionu korun, což představuje 30 procent HDP. Letos ministerstvo očekává propad dluhu až na přibližně 1,284 bilionu korun, což odpovídá 35,5 procenta HDP. I tak by ale ČR splnila tuto podmínku pro přijetí eura, protože podle maastrichtských kritérií nesmí dluh přesáhnout 60 procent HDP.

Česká republika loni nesplnila dvě z Maastrichtských kritérií, tedy požadavků EU nezbytných pro přijetí eura. Kvůli loňskému celosvětovému růstu cen a dalším vládním opatřením loni Česko nesplnilo kritérium inflace, přičemž letos by jej již opět plnit mělo. ČR rovněž nesplnila kurzové kritérium, protože země zatím nevstoupila do systému směnných kurzů ERM II.