BusinessEurope: Stínání hlav v podnicích bude pokračovat

Praha – Až deset milionů Evropanů ztratí v letech 2009 a 2010 podle předpovědi Konfederace evropského podnikání BusinessEurope práci. Na pravidelném tripartitním sociálním summitu v Bruselu to řekl generální ředitel BusinessEurope Philippe de Buck s tím, že zaměstnavatelé proto žádají výraznější podporu vzdělání a flexibility pracovní síly. Ekonomická recese se podle de Buckova názoru blíží ke konci. Její dopady jsou však velmi citelné.

Evropští podnikatelé požadují od Evropské unie a národních vlád výraznější podporu vytváření pracovních míst a strukturální reformy pracovního trhu. „Firmám se musí pomoci při vytváření pracovních příležitostí, urychlit se musí strukturální reformy pracovního trhu a sociálního systému,“ uvedl de Buck.

Philippe de Buck:

0„Do konce roku 2010 se sníží celkový objem investic v Evropské unii ve srovnání s rokem 2008 o 15 procent. Nezaměstnanost vzroste na 11 procent. Veřejný dluh dosáhne v Evropské unii v průměru 80 procent HDP. To jsou dramatická čísla.“

„Nacházíme se ve zlomovém momentu, kdy je postupně potřeba přecházet od krátkodobých protikrizových opatření k dlouhodobé ˙Exit Strategy˙ udržitelnosti ekonomického růstu. Bez ní nejsou do budoucna udržitelné ani veřejné finance,“ upozornil Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR, který je členem BusinessEurope.

Svaz požaduje, aby byly vyhodnoceny dopady hospodářské recese na systém vzdělávání a byl přijat program změn k podpoře dalšího profesního vzdělávání. Je prý nutné dopracovat základ vzdělávacích programů celoživotního učení do podoby kompletní Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Zaměstnavatelé volají i po schválení nového zákona o vysokoškolském vzdělávání a zavedení státní maturity s povinnou matematikou.