Česko má problém - dlouhodobě nezaměstnané, varuje studie VŠE

Praha - Česko v posledních osmi letech sužuje problém dlouhodobé nezaměstnanosti, vyplývá ze studie Institutu rozvoje podnikání při Vysoké škole ekonomické. Zatímco míra nezaměstnanosti je v Česku výrazně lepší než průměr EU, v poměru dlouhodobě nezaměstnaných k celkovému počtu nezaměstnaných byla země loni čtvrtá nejhorší v Evropě.  

„Od roku 2001 se tento ukazatel pohybuje kolem hodnoty padesát procent, což je alarmující číslo. Znamená to, že zhruba polovina lidí, kteří jsou bez práce, nebyla v zaměstnání více než rok. U této skupiny obyvatel je dokázáno, že je jen velmi malá pravděpodobnost jejich návratu do zaměstnání,“ uvedl ředitel institutu Miroslav Křížek. 

Studie také poukazuje na jednu anomálii: i když svět ohrožuje ekonomická krize, poměr dlouhodobě nezaměstnaných k celkovému počtu lidí bez práce strmě klesá. Tento jev je podle studie způsoben několika faktory. Kvůli ekonomické krizi a hromadnému zavírání podniků se výrazně zvýšil počet nově nezaměstnaných, což mělo za následek naopak výrazné snížení poměru dlouhodobě nezaměstnaných. A jelikož se v Česku míra nezaměstnanosti před krizí pohybovala kolem čtyř procent, je zde nyní tento jev o to silnější. 

Knížek: Český trh práce podporuje šedou ekonomiku  

Určité procento dlouhodobě nezaměstnaných sice kvůli strachu z krize odešlo předčasně do starobního důchodu, či bylo jinak vyřazeno z evidence. Tato anomálie však prý během několika měsíců odezní a poté očekává institut opět návrat k původní hodnotě kolem padesáti procent. 

Příčiny této situace vidí Křížek v nepružně nastaveném trhu práce, který jde ruku v ruce s příliš štědře nastaveným sociálním systémem. Ten dostatečně nemotivuje lidi bez práce k hledání zaměstnání a podporuje šedou ekonomiku. „Pokud se nemalému počtu nezaměstnaných vyplácí pobírání sociálních dávek v kombinaci s prací načerno víc než regulérní zaměstnání, je zde něco špatně,“ uzavřel.

Nezaměstnanost v ČR
Zdroj: ČSÚ
Autor: ČT24