Jak úsporný balíček zamíchá s přídavky či podporou v nezaměstnanosti?

Praha – Stát musí kvůli hospodářské krizi šetřit. Škrty ve výdajích se nevyhnou téměř nikomu. Pocítíme je na výši mateřské, nemocenské a ošetřovného, ukousnou v příštím roce ale také z přídavků na děti, podpory v nezaměstnanosti a rodičovského příspěvku. Norma, která výši těchto dávek upravuje, už vyšla ve Sbírce zákonů. Co nás tedy čeká a zřejmě nemine?

Úpravy výše přídavku na děti

Přídavek na děti je v poslední době jako na houpačce. Jednou se dávka zvýší a hned na to zase sníží. V září byla přijata novelizace zákona o státní sociální podpoře, v rámci které došlo ke zvýšení přídavku o 50 korun na každé dítě a současně ke zvýšení koeficientu určujícímu nárok na přídavek na dítě na 2,5 násobek životního minima. Tyto změny byly zavedeny dokonce zpětně od července 2009. Ovšem hned v říjnu vychází další zákon, podle kterého se výše přídavku na dítě vrací zpět na původní výši a koeficient násobku životního minima rodiny pro nárok na přídavek se znovu snižuje na původní výši 2,4 násobek životního minima. Tato opatření vstoupí v platnost v lednu 2010 a budou platit po celý příští rok.

Výše přídavku na dítě:

Od července 2009 do konce roku 2009:

 • dítě do 6 let 550 korun
 • dítě od 6 do 15 let 660 korun
 • nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 750 korun

Pro rok 2010:

 • dítě do 6 let 500 korun
 • dítě od 6 do 15 let 610 korun
 • nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 700 korun
 

Podpora v nezaměstnanosti

Další dávkou, u které neustálé změny předpisů často matou i odborníky, natož laiky, je podpora v nezaměstnanosti. V rámci zákona o podpoře hospodářského růstu bylo totiž zavedeno zvýšení podpory v nezaměstnanosti i prodloužení doby jejího vyplácení o jeden měsíc a pro nezaměstnané ve věku dva roky před dosažením důchodového věku dokonce možnost pobírat podporu v nezaměstnanosti až do odchodu na důchod. Tato úprava podpory v nezaměstnanosti měla začít platit od listopadu 2009.

Ještě než ale stačily změny vejít v platnost, všechna tato opatření šmahem ruší tzv. úsporný balíček, tedy přesněji odsunuje jejich platnost až na rok 2011. Je ovšem otázkou, jaká bude v té době situace v naší zemi a zda vůbec platit budou.

Délka a výše podpory v nezaměstnanosti podle úsporného balíčku:

Délka pobírání podpory je odstupňována podle věku:

 • u osob do 50 let činí 5 měsíců
 • u osob od 50 do 55 let činí 8 měsíců
 • u osob nad 55 let činí 11 měsíců 

 • Výše podpory se vypočítává z průměrného čistého příjmu z posledního zaměstnání a činí:

 • v prvních 2 měsících jejího pobírání 65 procent výdělku
 • v dalších 2 měsících pobírání 50 procent výdělku
 • po zbývající dobu pobírání podpory 45 procent výdělku
 • v době rekvalifikace pak 60 procent výdělku

 • Rodičovský příspěvek

  Rodičovský příspěvek měl být původně další ze skupiny dávek, kterých se dotknou úsporná opatření, hovořilo se i o tisícikorunových sníženích u této dávky. Nakonec však politici situaci přehodnotili a ke škrtům u této dávky nesáhli. Rodičovský příspěvek tak nadále zůstává v dosavadní výši.

  Výše rodičovského příspěvku:

  • Při zrychlené variantě pobírání příspěvku do 2 let dítěte činí 11 400 korun měsíčně.
  • Při klasické variantě do 3 let dítěte činí 7 600 korun měsíčně.
  • Při pomalé variantě čerpání do 4 let dítěte činí do 21. měsíce dítěte 7 600 korun a poté 3 800 korun měsíčně.