Stát bude za pozemky na stavbu silnic zřejmě platit tržní cenu

Praha – Výstavba silnic a dálnic bude zřejmě snadnější, stane se totiž veřejným zájmem. To však nebude platit pro budování energetických sítí. Počítá s tím zákon, který dnes sněmovna schválila ve znění senátních úprav. Senát navrhl usnadnit jen výstavbu dopravní infrastruktury a kvůli tomu umožnit výkup pozemků za tržní cenu a případné vypovězení nájemní smlouvy za náhradu. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Poslanecká novela měla původně pouze urychlit výstavbu rychlostní komunikace R35. Sněmovna ale před měsícem rozhodla o jejím rozšíření na veškerou dopravní a technickou infrastrukturu. Podle některých by to znamenalo, že by se vztahovala nejen na všechny silnice a dálnice, ale i na plynovody, ropovody nebo třeba vedení elektrického proudu. To však dnes poslanci nepotvrdili.

Ministr dopravy Gustáv Slamečka podpořil senátní verzi s tím, že jeho úřad na ní spolupracoval. „Co se týká ochrany práv majitelů pozemků, právě tato novela je dostala do ústavní podoby. O tom, zda bude veřejný zájem, samozřejmě musí rozhodnout vyvlastňovací úřad, případně potom soud,“ uvedl ministr.

Zákon přinesl naději na dokončení R35:

„R35 se tak stane jakousi tepnou, jež rozproudí život především Olomouckého kraje, který se dosud v ekonomických ukazatelích pohyboval na chvostu celorepublikového žebříčku, ale i dalších přilehlých regionů,“ uvedl předseda sněmovny Miloslav Vlček, který je jedním z jeho předkladatelů.


Původní sněmovní předloha byla podle kritiků v některých pasážích v rozporu s ústavou a listinou základních práv. Podle senátora ODS Jiřího Nedomy oslabovala princip rovnosti občanů před zákonem, omezovala práva na soudní ochranu a ve svém důsledku by mohla kvůli žalobám stavby zpozdit a prodražit.

Senátní verze novely ze sněmovního návrhu odstranila možnost automatického označení dopravní stavby za stavbu ve veřejném zájmu, neboť takové označení je možné jen podle stavebního zákona po příslušném projednání stavby. Senátoři také zrušili ustanovení, podle něhož stavební úřady mohly vydat stavební povolení ještě před doložením, že stavitel má právo stavbu provést.