Uzákonění černé listiny uchazečů o zakázky má v rukou prezident

Praha - Uzákonění tzv. černé listiny uchazečů o veřejné zakázky, kteří o sobě podávali nepravdivé údaje, má nyní v rukou prezident Václav Klaus. Novelu podle změn Senátu, který v předloze mimo jiné upravil pasáž o úhradě nákladů na řízení, dnes schválila sněmovna. Novelu předložil předseda sněmovny Miloslav Vlček (ČSSD), který podpořil senátní úpravy.

Podle Vlčka je cílem novely včlenit do českého právního řádu příslušnou evropskou směrnici z roku 2007 ještě před uplynutím stanovené lhůty, tedy před letošním 20. prosincem. Podle Vlčka se totiž před uvedeným datem nepodaří schválit obdobnou komplexnější vládní novelu, kterou sněmovna zatím podpořila jen v prvním čtení.

Cílem Vlčkova návrhu je zavedení rejstříku firem, které budou mít zákaz dostat veřejnou zakázku. Pokud někdo při prokazování kvalifikace uvede falešné údaje a bude za to potrestán, ocitne se jeho jméno ve veřejně přístupném rejstříku „zakázaných“ dodavatelů. To má pomáhat v boji s korupcí a zvýšit průhlednost zakázek. Zákaz veřejných zakázek pro firmu nebo podnikatele bude platit tři roky. Za předložení falešných údajů o kvalifikaci uchazeče o zakázku bude také hrozit pokuta až do deseti milionů.

Uzákonění černé listiny má být krokem správným směrem

Dle slov advokáta Daniela Zejdy, který se věnuje poradenství v oblasti veřejných zakázek, je uzákonění černé listiny krokem správným směrem, neboť umožní snadnou identifikaci dodavatelů „falšujících“ svou kvalifikaci. Takzvaná černá listina ale nepostihne řadu jiných deliktů, kterých se dodavatelé mohou dopustit, například profesní delikty, o nichž se centrální evidence nevede.

Současný kabinet Jana Fischera přichystal další podobné zpřísnění podmínek. Ministerstvo financí má shromažďovat informace o osobách, které byly pravomocně odsouzeny za vybrané trestné činy poškozující finanční zájmy Evropských společenství. Následně nebudou firmy, v jejichž vedení takoví lidé figurují, mít možnost získat veřejné zakázky.

Normu doplnil Senát o pasáž, podle níž má paušální částku na úhradu nákladů na řízení upravit prováděcí předpis; současně navrhl z novely odstranit odkaz na zatím neexistující ustanovení koncesního zákona. Někteří senátoři neúspěšně navrhli zrušit část návrhu, podle níž se má počet místopředsedů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zvýšit ze dvou na tři. Podle Vlčka je toto zvýšení výsledkem dohody ODS a ČSSD.

Vláda ve sněmovně
Vláda ve sněmovně