EK: Česko předkládá velké projekty příliš pomalu

Praha - Česká republika by měla zrychlit předkládání velkých projektů financovaných z evropských fondů. Týká se to hlavně projektů z dopravní infrastruktury a životního prostředí. Představitelé Evropské komise dnes v Praze hodnotí úspěšnost Česka v čerpání dotací. Zrychlit schvalování velkých projektů musí podle ředitele bruselského Generálního ředitelství pro regionální politiku Nicholase Martyna ale i samotná Evropská komise.

Velké projekty jsou definovány jako takové, které z evropských fondů čerpají více než 50 milionů eur, tedy asi 1,3 miliardy korun. Jejich schvalování se jako u ostatních projektů neodehrává na národní úrovni, ale posvětit je musí přímo EK. V rámci Operačního programu Doprava bylo k začátku října řídicím orgánům předloženo 29 velkých projektů. Z nich bylo odesláno ke schválení Evropské komisi šest projektů v celkové hodnotě 34,6 miliardy korun. Komisí nebyl k začátku října žádný z těchto projektů schválen.

Řídicí orgán programu Životní prostředí obdržel k 6. říjnu deset žádostí o dotace na velké projekty. Do Bruselu ke schválení komisi byly zatím předloženy čtyři projekty v objemu 2,77 miliardy korun. EK z nich zatím schválila jen jeden projekt, který se týká zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny. Celkové uznatelné náklady projektu činí 523 milionů korun.

Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška:

„Jsme mimo nebezpečí, že bychom nevyčerpali alokaci do roku 2007. Komplikovaná administrace projektů však přináší problémy, ať je to ve schopnosti subjektů sehnat si kofinancování k evropským penězům, nebo složitostí samotných projektů.“

„Začátek čerpání byl v České republice pomalejší, než jsme očekávali,“ poznamenal Martyn. Během letošního roku se ale podle něj získávání peněz z Bruselu úspěšně rozběhlo. K 6. říjnu bylo příjemcům dotací v Česku proplaceno 42,2 miliardy korun, což je meziměsíční nárůst o 48 procent. Česko může v současném rozpočtovém období 2007 až 2013 z Bruselu získat celkem až 26,7 miliardy eur, což je v závislosti na kurzu koruny k euru kolem 700 miliard korun.