ČD Cargo shání úvěry za téměř 1,8 miliardy

Praha - ČD Cargo, dceřiná společnost Českých drah pro nákladní dopravu, shání formou veřejného výběrového řízení provozní úvěry až do výše 1,8 miliardy korun. Informace se nachází v unijním informačním systému o veřejných zakázkách. Ovšem dle slov mluvčího ČD Cargo Zdeňka Větrovce však nejde o nové provozní úvěry, nýbrž o nahrazení úvěrů stávajících, které v současnosti dosahují 1,55 miliardy korun. Zakázka je rozdělena do několika částí, přičemž u jednoho bankovního ústavu může maximální úvěr činit 600 milionů korun.

„Financování ČD Cargo formou provozních bankovních úvěrů ze všech částí této veřejné zakázky může dosáhnout celkového finančního objemu do 1,8 miliardy korun,“ píše se v dokumentu drah.

Podle Větrovce ČD Cargo v současné době disponuje úvěry, které byly sjednány ještě před vznikem samostatné společnosti ČD Cargo a byly součástí vkladu části podniku při vzniku společnosti v prosinci 2007: „Společnost ČD Cargo existuje již téměř dva roky a za tuto dobu se výrazně změnily podmínky na bankovním trhu. Proto se společnost ČD Cargo rozhodla, v souladu s přijatými protikrizovými opatřeními zaměřenými mimo jiné na úsporu nákladů, znovu přehodnotit také smluvní vztahy s bankovními ústavy, samozřejmě transparentní formou veřejné zakázky.“

Klíčovým má být výběr vhodného počtu financujících subjektů

Větrovec dodává, že hlavním cílem veřejné zakázky je výběr vhodného počtu financujících subjektů, které poskytnou provozní financování ve formě kontokorentních a revolvingových úvěrů v maximálním objemu do výše až 1,8 miliardy korun. ČD Cargo si od tohoto kroku slibuje zejména zlepšení podmínek financování a prostřednictvím diverzifikace bankovních ústavů i snížení rizika pro firmu.

ČD Cargo se snaží získat kontokorentní a revolvingové úvěry (účelové půjčky) na financování svých provozních potřeb. V podmínkách tendru je, že úvěry musejí banky poskytnout na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 90 či 180 dnů. Cargo se zároveň snaží získat peníze i jinde. V říjnu firma oznámila, že hodlá prodat přes 1100 vagonů, následně si je chce pronajmout zpět na deset let. Nedávno firmě nevyšla podobná transakce se stovkou kolejových cisteren.

Letos se společnost ČD Cargo po předchozích ziskových letech propadla do ztráty v důsledku krize a úbytku zakázek na dopravním trhu. Za období leden až září společnost vykázala ztrátu před zdaněním 365 milionů korun.

Peníze
Peníze
Více fotek
  • Peníze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/888/88738.jpg
  • Nákladní vlak autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/111/11056.jpg