Na Lesy ČR se snáší žaloby kvůli nezákonnému propouštění

Praha – Od jara probíhá v Lesích ČR restrukturalizace a v rámci té státní podnik rozdává výpovědi. Propuštění zaměstnanci i odbory si ale stěžují na to, že podnik propouští v rozporu s kolektivní smlouvou i se zákoníkem práce. Lidé totiž podle nich odcházejí pro nadbytečnost, avšak v zápětí jsou jejich místa znovu obsazována. I když jsou v podniku volná místa, propouštěným zaměstnancům je nikdo nenabízí. Na Lesy ČR se již proto bývalí zaměstnanci podali několik žalob. Vedení podniku ale jakoukoliv kritiku odmítá.

Příběhy propuštěných zaměstnanců

Miloš zahradník pracoval v Lesích ČR jako informatik. Podnik musel opustit pro nadbytečnost. Jeho práci obratem dostal na starost někdo jiný. „Někdo to tam samozřejmě dělat musím. Co já vím, od té doby jsou tam další dva zaměstnanci,“ stěžuje si Zahradník.

Podobně dopadl i Karel Voxa, dlouholetý správce budovy ředitelství. „Jsem přesvědčen, že to bylo v rozporu se zákoníkem práce i kolektivní smlouvou,“ tvrdí.

2


„V případě těchto dvou lidí, jejich pracovní místa byla zrušena,“ hájí postup státního podniku jeho mluvčí Michal Kačena.

Postup Lesů ČR se ale nelíbí ani odborům. Ty tvrdí, že podnik porušuje některá ustanovení kolektivní smlouvy. Ta mu předepisuje nabídnout zaměstnancům, kteří dostali výpověď jiné místo. „V době, kdy jsme zaměstnance propouštěli, žádné jiné místo nebylo k dispozici,“ podotkl Kačena.

Propouštění Lesy ČR ohlásily letos na jaře. Z 3500 tisíc zaměstnanců mělo podnik do dvou let opustit zhruba 340. Rušit mají především místa uvolněná běžnou fluktuací nebo místa obsazená důchodci.

Miloš Zahradník (vpravo) a Karel Voxa (vlevo)
Miloš Zahradník (vpravo) a Karel Voxa (vlevo)