V Česku je příliš drahá práce, varuje OECD

Praha - Jedním z nejbolavějších míst české ekonomiky jsou příliš vysoké náklady práce. Česko by se tak mělo soustředit na jejich snížení, které by tuzemským firmám přineslo lepší pozici na zahraničních trzích. Při dnešním jednání s představiteli Svazu průmyslu a dopravy na to upozornili zástupci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Do nákladů práce se započítávají nejen mzdy zaměstnanců, patří sem například také zákonná pojištění, podnikové benefity, některé sociální dávky, odstupné či náklady na nábor pracovníků. „Vaše náklady jsou příliš vysoké,“ varoval ředitel sekce teritoriálních studií OECD Andrew Deanem.

Podniky pálí spíš nedostatek zakázek

Samotní zaměstnavatelé si ale nemyslí, že by drahá práce byla jejich největším problémem. Bolístkou podnikového sektoru je podle nich hlavně nízká úroveň zakázek a nutnost propouštět zaměstnance a s tím spojené náklady.

„V dané situaci to nepovažujeme v mezinárodním srovnání za tolik zásadní problém, který by bezprostředně ohrožoval konkurenceschopnost české ekonomiky. Výši nákladů práce je třeba posuzovat v mezinárodním srovnání. To, co české firmy trápí především, je nedostatek zakázek, omezený přístup k úvěrům a nutnost propouštět zaměstnance,“ uvedl analytik svazu Oldřich Körner.

Do budoucna bude základním faktorem úspěchu a zvyšování konkurenceschopnosti zvládnutí inovací a posun ke zvýšení přidané hodnoty, míní ředitel hospodářské sekce svazu Boris Dlouhý.

Delegace OECD také připomněla, že pro Česko je nezbytností snížit administrativní zátěž. Klíčové z tohoto pohledu je řádné posuzování vlivu legislativy na podnikatelské prostředí, audit ekologické legislativy a zavádění takzvaného e-státu. Na tuto nutnost SP prý poukazuje již delší dobu. Prosazuje také z dlouhodobého hlediska nutnost zjednodušení daňového systému, zprůhlednění jeho správy, dodržování zásady jeho neutrality, tedy aby nebyly zaváděny nové daně k dodatečnému zvýšení daňového břemene.

Pražské sídlo Microsoftu
Pražské sídlo Microsoftu