Železniční odbory dají přednost zaměstnanosti před růstem mezd

Praha - Při kolektivním vyjednávání budou letos odbory na železnici klást důraz především na zachování pracovních míst. Nový předseda Odborového sdružení železničářů (OSŽ) Jaroslav Pejša uvedl, že mzdová jednání budou hlavně o zachování reálné úrovně platů. Důvodem prý je všeobecná hospodářská krize. Kolektivní jednání na dráze bylo zahájeno v září, první zásadní setkání nad návrhem kolektivní smlouvy bude v polovině listopadu.

„Zaměstnavatel tradičně přišel s holým minimem, my budeme žádat maximum, dohoda bude kompromis,“ uvedl Pejša. Přesné požadavky odborů na mzdový růst nesdělil, odboráři prý budou žádat „něco nad inflaci“. Důvod pro snižování mezd po vzoru Českých aerolinií prý na dráze není. Letošní smlouva zajišťuje železničářům růst tarifní mzdy o 4,8 procenta, rok předtím to bylo 7,6 procenta. Průměrná mzda na dráze přesahuje 26 000 korun.

Pejša: Nebojíme se konkurence

Nový předseda odborů se také vyjádřil k možné konkurenci v železniční dopravě, proti které odbory v minulosti brojily: „My se nebojíme konkurence. Ale říkáme, že konkurence může přijít až v době, kdy bude národní dopravce vůči ní v rovnocenném postavení. V tuto chvíli jsou České dráhy v nevýhodě.“ Českým drahám podle Pejši dlouhodobě chybějí peníze na investice do vozového parku, protože stát a kraje platily za objednanou dopravu méně, než kolik byly náklady. Nejdříve je prý proto nutné investovat miliardy korun do nových souprav.

Zhruba deset let by tak dráhy měly mít „oddechový čas“, následně by se situace zhodnotila a případně učinilo rozhodnutí, že čas dozrál pro konkurenci. Rozhodnutí musí podle Pejši učinit pouze vláda vzešlá z řádných voleb, a nikoliv pouze šéf dopravního resortu.

Odborové sdružení železničářů postrádá koncepci české železnice

Také Odborové sdružení železničářů stejně jako vedení Českých drah postrádá koncepci české železnice. „Stát musí říci, jaký je cílový stav, a ne ad hoc odtrhávat další součásti od Českých drah,“ uvedl Pejša. Sám podle svých slov preferuje takzvaný německý model se silným národním dopravcem, který má holdingové uspořádání: „Musíme zajistit, aby ten dopravce byl schopen zajišťovat i nelukrativní spoje, které musejí existovat kvůli dopravní obslužnosti.“

Odborové sdružení železničářů je nejsilnější odborovou centrálou na železnici. Sdružení působí hlavně v Českých drahách, společnosti ČD Cargo a Správě železniční dopravní cesty, celkem čítá zhruba 52 000 členů. Pejša byl zvolen řádným předsedou letos v září. U dráhy pracuje od roku 1978, začínal jako signalista na pražském Masarykově nádraží.

Lokomotiva ČD
Lokomotiva ČD
Více fotek
  • Lokomotiva ČD autor: Michal Kamaryt, zdroj: ČTK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/558/55770.jpg
  • Pendolino autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/344/34393.jpg