Může se rodičovský přípěvek a mateřská při více dětech sčítat?

Praha – Narození dítěte je samozřejmě radostná událost, rodičům někdy ale také přidělá řadu starostí. Potomek totiž má zásadní dopad do příjmů rodin. Oblečení pro nového člena rodiny, pleny, dětská výživa – to všechno není zrovna levná záležitost. Narození dítěte je navíc spojeno s výpadkem příjmů jednoho z rodičů, a tak rodiče obvykle zajímá, kolik dostanou v době péče o dítě od státu. Mateřské a rodičovské na jedno dítě jsme se již v minulosti hojně věnovali, jak je to ale v případě, že se další potomek narodí ještě v době pobírání rodičovského příspěvku na starší dítko.

Pro finanční zabezpečení matek v této situaci je rozhodující, zda jim trvá pracovní poměr, tj. zda jim někde tzv. drží pracovní místo. V závislosti na tom mohou nastat následující situace.

Pracovní poměr trvá

Pokud má žena stále trvající pracovní poměr, je účastna nemocenského pojištění, a vznikne jí proto znovu nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Protože je v situaci, kdy mezi předchozí mateřskou dovolenou a současnou mateřskou dovolenou nepracovala, vypočte se jí peněžitá pomoc v mateřství z hrubého příjmu z doby kalendářního roku před první mateřskou. Ovšem vzhledem ke snížení peněžité pomoci v mateřství od ledna 2010 bude výše dávky velmi pravděpodobně nižší než u prvního dítěte.

Pokud žena začne znovu pobírat peněžitou pomoc v mateřství, je povinna tuto skutečnost oznámit úřadu státní sociální podpory, který ukončí její rodičovský příspěvek, protože obě dávky souběžně pobírat nelze. Není možné ani rodičovský příspěvek převést na otce dítěte. Ženě pak znovu začíná běžet nejprve mateřská a posléze rodičovská dovolená do 3 let dítěte, její pracovní poměr jí zůstává zachován, zaměstnavatel je povinen jí dále pracovní místo držet. Protože má žena nárok na peněžitou pomoc v mateřství, má zaručeno také právo vybrat si variantu čerpání u rodičovského příspěvku. Dvouletou variantu však může zvolit pouze v případě, že její peněžitá pomoc v mateřství činí minimálně 380 korun denně.

Žena již není v pracovním poměru

Když se další dítě narodí v době pobírání rodičovského příspěvku na staršího sourozence, kdy však předchozí pracovní poměr již skončil, je finanční situace matek mnohem méně růžová, protože v takovém případě již nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Od narození dalšího dítěte jim je rodičovský příspěvek převeden na mladší dítě. Současně si z důvodu nepobírání peněžité pomoci v mateřství nemohou zvolit variantu jeho čerpání a ze zákona jej pobírají ve čtyřleté variantě, tj. od narození dítěte do jeho 21. měsíců částku 7600 korun měsíčně a poté od 21. měsíců do 4 let dítě v částce 3800 korun měsíčně.

Pokud chce žena zvolit jinou variantu čerpání rodičovského příspěvku, je jedinou možností, aby na mateřskou dovolenou odešel otec dítěte (samozřejmě pokud pracuje či podniká a je účasten nemocenského pojištění) a čerpal peněžitou pomoc v mateřství on. Toto je možno učinit kdykoliv v rozmezí 7. až 22. týdnů věku dítěte. Pak si otec dítěte může požádat o rodičovský příspěvek, provést volbu varianty jeho čerpání a převést jej zpět na matku dítěte. Jím provedená volba bude platit i pro ni.

Dříve zvolená varianta rodičovského příspěvku přestala rodičům vyhovovat

V životě mohou nastat také situace, kdy si rodič zvolí variantu čerpání rodičovského příspěvku a teprve v průběhu jeho čerpání zjistí, že mu tato varianta nevyhovuje. Například se mu nepodaří pro dítě zajistit školku nebo se nemůže vrátit do původního zaměstnání. Bohužel však platí, že jednou provedená volba varianty čerpání rodičovského příspěvku je nezvratná a nelze ji změnit. Výjimkou je pouze situace, kdy dítě je zdravotně handicapované a podle posouzení posudkových lékařů splní příslušná zdravotní kritéria – je posouzeno jako dítě dlouhodobě zdravotně postižené a dlouhodobě těžce zdravotně postižené. Pak může rodič pobírat rodičovský příspěvek do 7 let, resp. do 15 let dítěte.

Pokud rodič již nemá trvající pracovní poměr, může zvolit možnost zaevidování se na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Vznikne mu dokonce nárok na podporu v nezaměstnanosti, ovšem výše podpory není nijak závratná, dosahuje zhruba 3000 korun měsíčně. Podporu v nezaměstnanosti je možno pobírat po dobu pěti měsíců.